Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piirin vuosikokous: Liikkumattomuus vaati toimia

torstai 20.04.2023

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaativat konkreettisia toimia yli puoluerajojen lasten ja nuorten liikkumattomuuden ratkaisemiseen. Hallitusneuvottelut ovat käsillä ja asia on ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä tutkimustieto liikkumattomuuden aiheuttamista haitoista on yksimielistä. Tämän vuoksi poliittisia toimia tarvitaan heti. 

Opetushallituksen (15.12.2021 Valtion liikuntaneuvosto) tiedotteessa tuodaan ilmi, että 5. ja 8. luokkalaisten fyysinen toimintakyky voi aiheuttaa arjessa jaksamisen vaikeuksia noin 40 prosentille oppilaista. Opetushallituksen tiedotteessa tuodaan esiin myös vuoden 2021 varusmiesten kestävyyskunnon taso, joka oli vuonna 2021 mittaushistorian huonoin. Kerätyt tilastot ja tutkimukset lasten ja nuorten fyysisen kunnon tasosta kertovat karua kieltään nykypäivän totuudesta. 

Liikunta toimii ennaltaehkäisevänä toimintana useisiin pitkäaikaissairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai diabetekseen. Liikunta on lisäksi osana useiden pitkäaikaissairauksien kuntoutusta ja hoitoa, esimerkiksi vahvistamalla yksilön mielenterveyttä ja arjen toimintakykyä. Ylen artikkelissa (31.3.2023 YLE) todetaan liikkumattomuuden aiheuttavan yhteiskunnalle yli 4,7 miljardin euron kustannukset vuosittain. Voimmekin todeta liikunnan roolin olevan keskeinen myös yhteiskunnan taloudellisesta näkökulmasta – tulevia kustannuksia on mahdollista pienentää aktiivisilla poliittisilla toimilla. Onko meillä todellakin vara jättää tilanne huomiotta valtiotason politiikassa?

Pohjois-Karjalan Keskustanuorten mielestä päävastuu liikuntaan innostamiseen lähtee lasten ja nuorten kotoa. Liikunnan ei tarvitse olla kovaa kilpaurheilua, vaan se voi olla esimerkiksi erilaisia lajikokeiluja tai rentoa retkeilyä eväiden kanssa. Positiiviset kokemukset monipuolisesta liikunnasta lapsuudessa rohkaisevat lasta hakeutumaan elämässä liikunnan pariin myöhemminkin. Kuitenkin alaikäisten lasten liikuntaharrastusten kustannukset ovat nousseet viime vuosina esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Me Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaadimme, ettei yhdenkään lapsen liikunnan harrastaminen lopu perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Kuntien, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin rooli edullisten liikuntaharrastusten mahdollistamisessa on keskeinen, mutta vetovastuu kriittisestä nykytilanteesta on oltava valtiolla. 

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaatii, että asiaan puututaan valtiotasolla mahdollisimman pian, sillä jokainen lapsi ja nuori on tärkeä.

Lisätietoja: 

Kristiina Oinonen

Pohjois-Karjalan Keskustanuoren varapuheenjohtaja

040 732 2014