Keskustanuorten Pohjoiset ja Itäiset piirit: Alueellinen opintolainahyvityksen kokeilu käyntiin vuonna 2023!

keskiviikko 24.08.2022

Kainuun, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon Keskustanuoret kannattavat hallituksen budjettiesitystä käynnistää alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu vuonna 2023. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu käynnistyisi Pohjois- ja Itä-Suomen 25 kunnassa, jotka sijaitsevat Itä-Lapissa, Koillismaalla, Kainuussa, Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Alueellinen opintolainahyvitys on täysin vapaaehtoinen tuki niille korkeakoulutetuille, jotka haluavat muuttaa valmistumisen jälkeen työskentelemään maaseutukuntiin. Alueellisesta opintolainahyvitykseksestä hyötyisivät eniten korkeakoulutetut nuoret naiset, sillä naisvaltaisten alojen osaajista (esim. kasvattajat, hoitajat ja puheterapeutit) on harvaan asutuilla alueilla eniten pulaa. Naapurimaassamme Norjassa samantapainen opintolainahyvityksen malli on lisännyt nuorten korkeakoulutettujen paluumuuttajien määrää Pohjois-Norjaan sekä vilkastuttanut elinkeinoelämää.

”Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaat ovat todella eriarvoisessa asemassa muuhun Suomeen, sillä alueen kunnissa ei ole tarpeeksi hoitajia, puheterapeutteja tai varhaiskasvattajia. Erityisesti minua huolettaa Pohjois- ja Itä-Suomen lapset ja nuoret, jotka eivät osaajapulasta johtuen saa heille kuuluvia palveluita. Jo tällä hetkellä itäsuomalaisilla pojilla on enemmän vaikeuksia oppia lukemaan, kuin muualla Suomessa asuvilla. Itä-Suomen pojat ansaitsevat erityisopetusta ja puheterapiaa”, kuvailee osaajapulaa Pohjois-Karjalan Keskustanuorten puheenjohtaja Niklas Leinonen. 

Tässä kannanotossa haluamme nostaa keskusteluun uuden näkökulman, mikä on Suomen huoltovarmuus, turvallisuus ja kriisinkestävyys. COVID-19-pandemian aikana Suomen vahvuus oli harva väestötiheys. Hajautettu yhteiskunta on turvallisuusteko: Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat suomalaiset pitävät rajaseutujamme asuttuna sekä tiestöä kunnossa. 

Kainuun Keskustanuorten puheenjohtajan Milla Veteläisen mielestä alueellisessa opintolainahyvityksessä on jälleen kyse arvovalinnasta: ”Alueellinen opintolainahyvitys on Suomen valtion arvovalinta siitä, että keskitämmekö palvelut ja asukkaat kasvukolmion sisään vai pidämmekö kiinni hajautetusta, huoltovarmasta ja turvallisesta Suomesta. Varsinkin tässä ajassa, kun naapurimaamme Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, on erittäin tärkeää pitää rajaseutumme asuttuna sekä tiestö ja muu infra toimivana. Erämaahan on helpompi hyökätä, kuin siviilien keskelle.”

Kainuun, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjois-Savon Keskustanuoret toivovat eduskunnan äänestävän alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun puolesta ja käynnistävänsä kokeilun vuoden 2023 aikana. 

Lisätietoja:

Milla Veteläinen, p. 044 9794321
Kainuun Keskustanuorten puheenjohtaja

Konsta Lepistö, p. 045 3146265
Lapin Keskustanuorten puheenjohtaja

Niklas Leinonen, p. 044 041 0921
Pohjois-Karjalan Keskustanuorten puheenjohtaja

Joel Taskila, p. 044 3569435
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja

Veera Ursin, p. 044 2788871
Pohjois-Savon Keskustanuorten puheenjohtaja