Kohtuutta Keski-Pohjanmaan tuulivoimahankkeisiin

torstai 15.12.2022

Voimakas tuulivoimarakentamisen buumi on iskenyt voimakkaasti Keski-Pohjanmaalle. Tuulivoima
on verrattain halpa ja ympäristöystävällinen uusiutuvan energian tuotantomuoto, joka tuottaa tuloja
tuulivoimayhtiön lisäksi myös tuulivoimapuiston alueen maanomistajille ja kunnille. Tuulivoiman
rakentaminen Keski-Pohjanmaalla on siis ehdottomasti perusteltua ja tarkoituksenmukaista.


Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret kantaa kuitenkin huolta siitä, onko tuulivoiman rakentaminen
lähtenyt lapasesta. Voivatko kaikki suunnitellut tuulivoimahankkeet toteutua sähkön siirtoverkon
kapasiteetin ollessa rajallinen? Tai sitä vastoin, joudutaanko maakunnan alueelle rakentamaan
kohtuuttoman paljon uusia voimajohtolinjoja, joista kärsivät yksityiset maanomistajat? Perustavatko
kunnat pitkän tähtäimen taloussuunnittelua tuulivoiman varaan? Huomioidaanko päätöksenteossa
tarpeeksi hyvin luonnonsuojelualueiden koskemattomuus ja kestävä luonnon hyödyntämisen
jatkuvuus?


Etenkin luontoon liittyvät kysymykset täytyy huomioida tarkkaan. Keski-Pohjanmaalle on
suunnitteilla tuulivoimapuistoja, joiden vaikutusalue ulottuu joko suojellun alueen päälle tai
huolestuttavan lähelle. Lisäksi täytyy muistaa, että Keski-Pohjanmaalle on perusteilla kansallispuisto.
Puiston toteutumiseen on syytä panostaa ja se on myös huomioitava alueen tuulivoimahankkeissa
vähintäänkin siten, että tuulivoimaloita ei rakenneta suunnitellun kansallispuiston läheisyyteen.
Etäisyyden tulee olla sellainen, että merkittävää maisemahaittaa ei ilmene.


Keski-Pohjanmaalle on perusteltua rakentaa tuulivoimaa, mutta ei ehdoitta, ilman selkää näkymää
taloudesta tai huomioimatta luontoa. Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret vaatii kuntia suhtautumaan
varauksella uusiin tuulivoimahankkeisiin, huomioimaan paremmin tuulivoiman haitat luonnolle ja
virkistysalueille, sekä siirtämään painopistettä houkuttelevista verotuloista kohtuullisuuteen.
Kohtuudesta hyötyvät kaikki – maanomistajien ei tarvitse pelätä uusia voimajohtolinjoja, luonto
säilyttää asemansa, kunnat saavat varmuutta taloussuunnitteluun, sekä keskipohjalaiset ihmiset
hyvinvointia puhtaan luonnon virkistyskohteista ilman tuulivoimaloiden aiheuttamaa
maisemahaittaa.