Lapin Keskustanuoret: Kahden maan raideleveydellä kulkeva rata Ruotsista päärataan saakka Kemiin

torstai 06.10.2022

Yksi lähivuosien suurimmista liikenneinvestoinneista Meri-Lappiin on Laurila-Tornio radan perusparannus ja sähköistys. Ratavälin korjaaminen on aloitettu ja päätös radan sähköistämisestä on tehty. Vastikään saimme kuulla myös EU:n toiveista valtioiden rajat ylittävien junayhteyksien parantamisesta.

Suomen ja Ruotsin rautateiden raideleveydet ovat eri standardien mukaiset, mikä aiheuttaa esteen junien kulkemiselle rajan yli. Rajaesteiden poistamiseksi Laurilan radan peruskorjauksen yhteydessä on tehtävä uusi rata kahdella eri raideleveydellä vanhan radan paikalle Haaparannalta Kemin Ajokseen saakka. Tämä onnistuu asentamalla neljä kiskoa rinnakkain samoille ratapölkyille. Sähköjunien liikennöintiä varten tulisi vetureihin muuttaa sähköjärjestelmät kahden eri maan ajolangoilla toimiviksi.

Tehtävä rata mahdollistaisi ruotsin raideleveydellä tapahtuvan henkilöliikenteen Kemin rautatieasemalta. Näin ollen Kemistä voitaisiin helposti saada junayhteys Tornion kautta esimerkiksi Luulajaan saakka, käyttäen ruotsalaisia junia lähtöpaikkanaan Kemi, esimerkiksi kolmesti vuorokaudessa. Näin Tornion kaupunki saataisiin säännöllisen junaliikennöinnin piiriin ilman, että tämä vähentäisi Kemi-Rovaniemi yhteysvälin liikennöintiä. Tämä vähentäisi myös valtion maksaman ostoliikenteen tarvetta verrattuna siihen, että VR joutuisi operoimaan Kemi-Haaparanta väliä vaihtoyhteytenä pääradan ja ruotsalaisten junien välillä.

Radan vetäminen samalla Ajoksen satamaan saakka mahdollistaisi ruotsalaisten kuljetusten viemisen suoraan Ajoksen satamaan ilman rahdin lastausta ruotsalaisesta junasta suomalaiseen junaan. Sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen avaaminen vahvistaisi talouskasvua etenkin Lapissa, sekä matkailua koko Suomessa.