Lapin Keskustanuoret: Pienydinvoimalat tuotantoon

maanantai 09.05.2022

Pienydinvoimaloiden tulisi korvata suurin osa kaukolämmön tuotannon fossiilisista polttoaineista. Ydinreaktorit kehittyvät jatkuvasti, ja ydinvoima on paitsi tehokkain, myös ympäristöystävällisin keino tuottaa energiaa. Rakentamalla pienydinvoimaloiden verkoston Suomeen, parannettaisiin paitsi energiaomavaraisuuttamme, vähennettäisiin myös päästöjä. Pienydinvoimaloiden avulla voitaisiin myös edistää vedyn käyttöä energian lähteenä. Energiaomavaraisuus on myös kansallista turvallisuutta lisäävä tekijä.

Pienten sarjatuotantona rakennettavien voimaloiden etuna on suuria laitoksia nopeampi rakentaminen. Se tarkoittaa, että tuottoakin tulee nopeammin.

SMR-voimalat poikkeavat nykyisistä suurista ydinvoimaloista kahdella ratkaisevalla tavalla. Kannatamme kokoluokkaa, joka on niin pieni, että suuren ydinonnettomuuden riski,on olematon, mutta saatava sähkö- ja lämpöteho ylittää suurimman osan kivihiilivoimaloista.  Kun esimerkiksi Olkiluodon 3-reaktori on sähköteholtaan 1 600 megawattia, on pienvoimaloiden teho korkeintaan 300 megawattia.