Lapin Keskustanuoret: Polttoaineverotus porrastettava alueittain!

sunnuntai 15.05.2022

Auto on pitkien matkojen Suomessa tärkein yksittäinen liikkumisväline, mutta todellinen tarve vaihtelee pohjoisen ja etelän välillä paljon. Esimerkiksi Helsingissä on Suomen tehokkain joukkoliikenne, josta voidaan Sodankylässä vain haaveilla. Pohjoisessa, missä välimatkat eri kaupunkien ja mahdollisten työpaikkojen välillä ovat yleensä suurempia kuin eteläisessä Suomessa ja siksi autot tarvitsevat enemmän polttoainetta. Myös polttoaineen kuljetus pohjoiseen on kalliimpaa kuin etelään.

Lapin Keskustanuoret ehdottaa polttoaineverotuksen porrastamista alueittain, mikä vaatii päätöksiä myös EU-tasolla direktiivin muuttamisen vuoksi. Alueellinen rajoitus voisi perustua EU:n NUTS-aluejakoon. Verotuksesta ja sitä myöten teiden kunnosta huolehtiminen voitaisiin viime kädessä siirtää jopa aluevaltuustotasolle ja antaa näin mahdollisuuksia kehittää omaa aluettaan ja kilpailla toisten alueiden kanssa. Tehtävien siirtyminen ja veron porrastus antaisi paitsi alueille lisää autonomiaa, myös helpottaisi ihmisten liikkumista huomattavasti. Samalla alueet voisivat panostaa tieverkoston kehittämiseen.