Lapin Keskustanuoret: Saamenkielisten kiintiöpaikkajärjestelmä säilytettävä

tiistai 28.01.2020

Lapin Vasemmistonuoret, Lapin Vihreät nuoret ja Lapin Keskustanuoret vaativat Lapin yliopistoa perumaan päätöksensä lakkauttaa saamenkielisten kiintiöpaikkajärjestelmä. Päätös on tehty kuulematta saamelaisyhteisöä ja toistaa ilmiötä, jossa saamelaisilla ei ole valtaa heitä koskevassa päätöksenteossa. 

Kiintiöpaikat ovat mahdollistaneet pääsyn osaan tiedekunnista hieman matalammilla pistemäärillä, tarkoituksena varmistaa saamenkielisten hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet korkeakouluttautua ja työllistyä äidinkiellään. Tämä on ensisijaisen tärkeää silloin, kun perusopetus on tapahtunut heidän äidinkielillään, saamenkielillä, mutta toisen asteen opetuksessa on siirrytty suomenkielisen opetuksen piiriin. Tämän merkitys korostuu nyt, kun korkeakoulujen opiskelijavalintaa on uudistettu painottamaan ylioppilaskirjoitusten arvosanoja.

Suomen valtiolla on velvollisuus tarjota saamenkielisiä palveluita, joista on jo nyt pulaa. Kiintiöjärjestelmä on yksi keino tämän toteuttamiseksi, jotta jatkossakin Suomessa on saatavilla saamenkieliset peruspalvelut niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin myös opetuspuolella. Lapin yliopiston ollessa saamelaisalueen lähin yliopisto, sillä on erityinen tehtävä turvata saamelaisten oikeuksia ja tuottaa osaavaa työvoimaa koko Lappiin. Lapin yliopisto on lisäksi painottunut arktisen alueen kehittämiseen, joten alkuperäiskansaedustus on erityisen tärkeässä roolissa tehdessä tutkimuksia ja päätöksiä alueella.

Kiintiöpaikat ovat kiinteä osa saamelaisten kielien ja kulttuurien säilyttämistä. Allekirjoittaneet nuorisojärjestöt vaativat Lapin yliopistoa säilyttämään kiintiöpaikat sekä ottamaan saamelaisyhteisön osaksi kiintiöpaikkojen kehittämistyötä. 

Lisätietoja: 

Mari Ikonen
Puheenjohtaja, Lapin Vasemmistonuoret

Julia Kerkelä
Puheenjohtaja, Lapin Vihreät nuoret 

Elli Tuominen
Puheenjohtaja, Lapin Keskustanuoret