Lapin Keskustanuoret: Suomen siirryttävä Ruotsin aikavyöhykkeelle

torstai 02.04.2020

Kellojen siirtelystä EU-alueella ollaan luopumassa lähivuosina. Virallista ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Siirtymän yhteydessä kukin maa voi päättää itsenäisesti, kumman ajan ottaa käyttöönsä vai vaihtaako kokonaan aikavyöhykettä.

Kyselyjen mukaan Tanska on ottamassa käyttöön kesäajan, mikä suurella todennäköisyydellä tarkoittaa kesäajan käyttöönottoa myös Ruotsissa. Ruotsin kesäaika vastaa Suomen talviaikaa.

Kellojen asettaminen samaan aikaan muiden pohjoismaiden kanssa lähentäisi Suomen suhteita pohjoismaihin ja samalla Keski-Eurooppaan, joka on tällä hetkellä samalla aikavyöhykkeellä muiden pohjoismaiden kanssa. Suomen jääminen kesäaikaan puolestaan tarkoittaisi, että Suomi olisi Moskovan kanssa samalla aikavyöhykkeellä ja aikaero Keski-Euroopan maihin voisi kasvaa kahteen tuntiin. Jo nyt Norjan pohjoisissa osissa käytetään tuntia aikaisempaa kellonaikaa, vaikka alueet sijaitsevatkin Suomen leveyspiireillä.

Siirtyminen Moskovan aikaan olisi kansanterveydelle myrkkyä. Tällöin aurinko nousisi tunnin myöhempään kuin normaaliaikaan kuuluu. Tutkimusten mukaan mitä aikaisemmin saman maan/aikavyöhykkeen sisällä aurinko nousee, sitä terveempää on alueen väestö. Muutoinkin kesäaika tuo lisää valoa suomalaisten aktiiviseen aikaan vain keväällä ja syksyllä, muutoin Suomessa on loppuiltapäivästä joka tapauksessa joko pimeää tai valoisaa pohjoisesta sijainnistamme johtuen.

Lapin Keskustanuoret esittää, että kellojen siirtelystä luovuttaessa Suomi valitsee saman kellonajan Ruotsin kanssa. Mikäli kellojen siirtelystä luopuminen siirtyy EU-prosessien pitkittymisen vuoksi myöhemmäksi, tulisi Suomen silti harkita, voisiko se liittyä Ruotsin ja koko Keski-Euroopan kanssa samalle aikavyöhykkeelle annetussa aikataulussa.