Lapin Keskustanuoret: Tehdään jokaisesta syntyvästä lapsesta miljonääri!

tiistai 11.10.2022

Suomen valtion tulisi perustaa jokaiselle syntyvälle lapselle osakesäästötilin kaltainen elinsäästötili. Elinsäästötilin varat sijoitettaisiin hajautetusti eri indeksirahastoihin, keskimääräisen osakemarkkinoiden tuoton tavoittelemiseksi. Elinsäästötilin tavoite olisi pakottaen edesauttaa tulevat sukupolvet vaurastumaan ilman, että alkupääoman tuottoja voisi nostaa pois ennen eläkeikää.

Oman elinsäästötilin seuraaminen kasvattaisi kansalaisten sijoittamis- ja vaurastumisintoa. Positiivinen puoli olisi myös se, että optimaalisessa tilanteessa historiallisella Helsingin pörssin tuotolla, olisi esimerkiksi valtion maksama 5 000 euron alkupääoma ehtinyt kasvaa 70 ikävuoteen mennessä jopa miljoonaan euroon. Näin ollen olisi todennäköistä, että tulevaisuudessa eläkeläiset olisivat maan vaurain väestönosa.

Myös kunnat voisi houkutella lapsiperheitä tekemällä vauvarahan tyyppisiä lisäsijoituksia lapsen elinsäästötilille. Oikeuden lisäsijoitukseen ja sen tuottoon voisi sitoa siihen, kuinka kauan henkilö on kunnan asukas.

Elinsäästötilin saldoa saisi alkaa käyttää esimerkiksi yleisestä eläkeiästä alkaen, ja nostoaikataulun saisi päättää tietyissä rajoissa itse. Jokainen suomalainen saisi seurata elinsäästötilin kehitystä reaaliajassa, ja tehdä tarpeen vaatiessa lisäsijoituksia tilille. Tehdyt lisäsijoitukset saisi nostaa halutessaan pois tililtä. Itse alkupääomaan ja sen tuottoihin voisi syntyä rajoitettu nosto-oikeus työttömyyden ym sosiaalisten seikkojen vuoksi.

Eläkesäästötili toisi pitkällä tähtäimellä myös valtion kassaan säästöjä, sillä vauraiden eläkeläisten sosiaaliturvaan ei tarvitsisi panostaa, ja nostettava raha olisi verotettavaa tuloa. Kun kaikilla suomalaisilla olisi iän myötä mittava sijoitusvarallisuus, olisi jokaisella suomalaisella tasapuolisesti paljon perittävää omaisuutta, mikä tasaisi myös tulo- ja varallisuuseroja. Elinsäästötilin peruspääomaan ja sen tuottoihin kohdistuva perintövero voisi olla kuitenkin muun omaisuuden perintöveroa suurempi.