Lapin Keskustanuoret: Turpeen käyttöä ei tule lopettaa kokonaan

tiistai 14.01.2020

Keskustanuoret otti yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa kantaa ja vaativat turpeen energiakäytöstä luopumista 2020-luvulla. Lapin keskustanuoret irtisanoutuvat tästä kannanotosta. Lapin keskustanuoret sen sijaan vaativat turpeen polton puolittamista vuoteen 2028 mennessä.

Tahdomme kannanotollamme peräänkuuluttaa sitä, että vaatimuksia ei tulisi esittää ilman ratkaisuja. Suomen energiaomavaraisuus on heikkoa ja kotimaista keinoa turpeen korvaamiseksi on vaikea löytää. Kotimainen hiiltä korvaava turve korvattaisiin ulkomaisella tuontienergialla, mikä vähentää niin huoltovarmuutta kuin työpaikkojakin. Rahat virtaavat ulkomaille heikentäen kauppatasetta.

Kun maa-alue vapautetaan turvekäytöstä, se alkaa toimimaan hiilinieluna metsityksen seurauksena. Turvetuotannon aloittaminen edellyttää ympäristölupaa ja turvetuotantoon liittyviä menetelmiä on kehitetty niin, ettei tuotanto vahingoita vesistöjä. 1990-luvun puolivälistä alkaen turvetuotannon kuormitus on puolittunut.

Turve työllistää yli 10 000 ihmistä vuodessa ja tuo valtiolle satoja miljoonia euroja vuosittain. Turpeen energiatuotanto luo runsaasti työpaikkoja haja-asutusalueille ja syrjäseuduille, missä työpaikat ovat kiven alla. Turpeen kieltämisen ja työpaikan menetystä voi seurata pakollinen muutto pois omalta kotiseudulta työn puutteen takia. Tämä ei ole keskustalaista politiikkaa.

Lapin keskustanuoret haluavat tehdä keskustan arvojen mukaista kohtuullista ja inhimillistä politiikkaa. Tiedostamme turpeen ilmastovaikutukset ja haluamme tuoda kannanottoon mukaan myös ylisukupolvisuuden. Tämän takia vaadimme turpeen polton puolittumista vuoteen 2028 mennessä. Lapin keskustanuoret näkee, että ennen kuin uusi kotimainen, riittoisa ja ympäristöystävällisempi energiantuotantomuoto löydetään, turpeen käyttöä ei tule lopettaa kokonaan. Fossiilisille polttoaineille, myös turpeelle, tulisi asettaa haittavero nostamaan hintaa.

Lapin Keskustanuoret