Lapin Keskustanuoret: Vetytalouteen panostettava

sunnuntai 01.05.2022

Suomi on yhdessä rintamassa muiden maailman maiden kanssa taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan. Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka ratkaisuun tarvitaan nopeita ja välttämättömiä toimenpiteitä. Kun Suomi pyrkii eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä, tulee panostaa vaihtoehtoisiin energianlähteisiin liikenteessä ja teollisuudessa.

Suomessa tuotetaan vuodessa noin 120 000 tonnia vetyä. Jos koko määrä tuotettaisiin elektrolyysillä, sähköntarve olisi noin 5 terawattituntia eli noin 8 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Siirtyminen puhtaan vedyn tuotantoon ja vedyn laajamittaisempi hyödyntäminen lisäävät väistämättä sähkön kysyntää.

Vety on tehokas keino vähentää päästöjä, ja vedyn tuotanto voisi olla hyvä työllistäjä. Vetyä voitaisiin käyttää polttoaineena monissa ajoneuvoissa. Vetypolttoaine tekisi esimerkiksi lentoliikenteestä ilmastoneutraalin ja ympäristöystävällisen tavan matkustaa.

Suomeen ollaan rakentamassa useita vetytehtaita ja tätä kehitystä on joudutettava. Suomeen tulee rakentaa kattava vetykaasun jakeluverkosto sisältäen siirtoputket päämarkkinoiden välillä, sekä kuluttajajakelu. Vedyn tuotantoa tulee edistää lisäämällä Suomen sähköntuotantoa esimerkiksi edistämällä maa- ja merituulivoimaa, sekä rakentamalla lisäydinvoimaa, sekä sähkönsiirtokapasiteettia kasvattamalla.