Luonnonvarat pidettävä kotimaisessa omistuksessa

tiistai 31.05.2022

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaatii luonnonvarojen pitämistä kotimaisessa

omistuksessa nyt ja tulevaisuudessa. (Luonnonvaralla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen pystyy hyödyntämään edukseen.) Aineellisilla luonnonvaroilla kuten puulla, malmilla tai turpeella on omistaja. Jos omistajuus myydään ulkomaille, valuu myös taloudellinen tuotto muualle. Luonnon mahdollinen pilaantuminen esimerkiksi kaivosalueella pysyy kuitenkin paikallisena ongelmana.

–  Kotimainen omistaja yritys tai henkilö välittää ulkomaista toimijaa enemmän lähiluontonsa kunnosta. Aineettomatkin luonnonvarat kuten kansallismaisemat säilyvät koskemattomina ja koko kansanperintönä parhaiten, kun omistuspohja on kotimainen, toteaa Pohjois-Karjalan Keskustanuorten hallituksen puheenjohtaja Niklas Leinonen

–  Hyvin hoidettu metsä voi antaa samaan aikaan sekä taloudellista että maisemallista hyötyä. Omistaja, joka retkeilee, metsästää tai marjastaa omassa metsässään välittää metsästä myös virkistyskäytöstä jatkaa Pohjois-Karjalan Keskustanuorten hallituksen varapuheenjohtaja Milla Martikainen.

Makea vesi on uusiutuva luonnonvara mutta on arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kärsii veden puutteesta. Vaikka vesi onkin uusiutuva luonnonvara, uhkaa siitä siis tulla tulevaisuuden kiistakapula.

–  Vesiverkosto muodostaa paikallisesti luonnollisen monopolin eikä samaa virhettä kuin ulkomaisille sijoittajille myydyn sähköverkon kanssa tule toistaa. Ulkomaisen sijoittaja voisi myydä suomalaista pohjavettä suoraan ulkomaille paremman tuoton toivossa. Kilpailu hupenevista raaka-aineista tulee kiristymään ja kilpailun vaikutukset nähdään myös Suomessa, pohtii Pohjois-Karjalan Keskustanuorten hallituksen puheenjohtaja Niklas Leinonen

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret