Miksi nuoren kannattaa olla kiinnostunut kuntavaaleista?

maanantai 22.02.2021

Kevään kuntavaalien varsinaiseen vaalipäivään on aikaa tasan 55 päivää. Se tarjoaakin hyvän hetken tarkastella, miksi nuorten kannattaisi olla erityisen kiinnostuneita kuntavaaleista.

Nuorten ehdokkaiden määrä Varsinais-Suomessa kuntavaaleissa 2017. Lähde: Tilastokeskus.

Ensinnäkin nuorten äänestysaktiivisuudesta kuntavaaleissa pitää olla huolissaan. Viime kuntavaaleissa 2017 harvimmin äänestämässä kävivät 18–24-vuotiaat. Heistä äänestämässä kävi ainoastaan noin 35 prosenttia. Aktiivisimmin äänestämässä puolestaan kävivät 65–74-vuotiaat. Heistä äänestämässä kävi peräti 75 prosenttia.

Oma mummini käy siis tilastojen valossa kaksi kertaa todennäköisemmin äänestämässä kuin minä. Se tarkoittaakin, että nuoret ovat aliedustettuina vaalituloksessa.

Nuorten vähäinen kiinnostus kuntavaaleja kohtaan ei rajoitu pelkästään äänestämiseen – nuoret ovat myös aliedustettuina kuntavaaliehdokkaiden määrässä. Varsinaissuomalaisissa kunnissa oli yhteensä 3 311 kuntavaaliehdokasta, joiden keski-ikä oli noin 49 vuotta. Näistä ehdokkaista vain noin 9 prosenttia oli 18–29-vuotiaita.

Nuorten valtuutettujen määrä Varsinais-Suomessa.
Lähde: Tilastokeskus.

Nuorten alhainen äänestysaktiivisuus sekä vähäinen kiinnostus kuntavaaliehdokkuutta kohtaan heijastuvat lopulta myös valtuustojen kokoonpanoihin. Varsinaissuomalaisiin valtuustoihin valittiin viime kuntavaaleissa 2017 yhteensä 873 valtuutettua. Nuorten kannalta huolestuttavaa on, että valituista ainoastaan neljä prosenttia (38 valtuutettua) oli nuoria, vaikka samanaikaisesti noin 20 prosenttia varsinaissuomalaisista äänioikeutetuista oli nuoria.

Kunnissa päätetään monista nuoriinkin vaikuttavista asioista: uimahallin lippujen hinnoista, kouluruokailuista, kirjaston aukioloajoista, harrastuspaikoista, pyöräteiden kunnossapidosta, parkkipaikoista ja monista muista arkipäivän asioista.

Mikäli nuoret eivät ole edustettuna kuntavaaleissa tai myöhemmin kuntien päätöksenteossa, päätöksiä nuorten puolesta tekevät entiset nuoret. Voikin pohtia, onko näillä valtuutetuilla ensimmäisenä nuorten etu mielessä.

Nuori, haluaisitko sittenkin itse olla päättämässä, miltä arkeesi vaikuttavat asiat kunnassasi näyttävät? Lähde rohkeasti ehdolle kuntavaaleissa.

Arttu Laaksonen
Varsinais-Suomen Keskustanuorten varapuheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas Salossa


*Tekstissä ja kuvioissa esitetyt luvut perustuvat Tilastokeskuksen kuntavaalien 2017 tilastoaineistoon