Naisiin kohdistuvaan vihapuheeseen ja väkivaltaan tulee puuttua

perjantai 09.04.2021

8.3.2021 järjestetty kansainvälinen naistenpäivä herätti erityisen paljon keskustelua niin Suomessa, kuin muuallakin maailmassa. Keskustelu sai lisää jatkoa nuoren naisen, Sarah Everardin, tullessa surmatuksi Britanniassa. Helsingin Keskustanuoret haluavat myös ottaa kantaa yhteiskunnassamme vallitsevaan vakavaan ongelmaan. Naisiin kohdistuvaan vihapuheeseen ja väkivaltaan tulee puuttua.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja vihapuhe on suuri tasa-arvo-ongelma myös Suomessa. Amnesty Internationalin mukaan 71% Suomessa asuvista naisista on kokenut seksuaalista häirintää ja 14% naisista on kokenut verkkohäirintää täytettyään 15 vuotta. Vuosittain Suomessa noin 50 000 naista joutuu seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Valitettavasti suurin osa naisista ei kuitenkaan koskaan ilmoita tapauksia poliisille ja harva ilmoitetuista rikoksista päätyy oikeuskäsittelyyn.

Monelle meistä, etenkin miehille, kyseinen aihe tuntuu olevan hyvinkin arka. Naisviha ei yhteiskunnassamme näy pelkästään väkivaltana, vaan myös arkisissa käytännöissä puhumattakaan mm. keskustelupalstoilla esiintyvästä misogyynisestä vihapuheesta. Jos argumenttisi on ”ei kaikki miehet ”-tyylinen, olet valitettavasti osa ongelmaa. Kyse ei ole missään vaiheessa ollut kaikista miehistä, mutta tarpeeksi monesta, jos lähes kolme neljästä naisesta on joutunut tuntemaan olonsa turvattomaksi Suomessa. Siksi onkin myös etenkin juuri miesten tehtävä purkaa näitä normeja ja muuttaa käytöstään. Seksistisien vitsien, naisten vähättelyn ja tytöttelyn tulee loppua. Yksikään nainen ei saisi tuntea oloaan vähempiarvoiseksi tai turvattomaksi maassamme.

Väkivallan ja vihapuheen sukupuolittuneisuudesta ei missään nimessä tule vaieta eikä jättää huomioitta. Tasa-arvo ei saisi myöskään olla vain yksilöiden vastuulla. Poliisin tulee jatkossa puututtua seksuaaliseen väkivaltaan ja vihapuheeseen herkemmin sekä suhtautua kaikkiin tapauksiin vakavasti. Seksuaalirikosten vakavuutta vähättelevät sekä uhreja syyllistävät Suomen poliisin työntekijät tulisi välittömästi erottaa viroistaan. Viranomaisia tulisi myös kouluttaa laajemmin tunnistamaan naisten kohtaamaa väkivaltaa ja käsittelemään tapauksia oikein. Apua tulee Suomessa olla helpommin saatavilla ja kynnystä avun hakemiseen tulee madaltaa kaikin keinoin. Turvakotipaikkojen määrää tulee lisätä. Tähän vakavaan tasa-arvo-ongelmaan on Suomessa puututtava nyt.

Lisätietoja:

Noora Viinikainen, toiminnanjohtaja
noora.viinikainen@keskustanuoret.fi

Jade Myllykangas, puheenjohtaja
jade.myllykangas@hotmail.fi