Nuorisovaltuustolle aidot vaikuttamisen paikat kunnissa ja hyvinvointialueilla

tiistai 18.10.2022

Nuorisovaltuustoilla on tärkeä rooli nuorten kasvattamisessa yhteiskunnallisesti aktiivisiksi kansalaisiksi ja nuorten etujen toteutumisen varmistamiseksi kunnissa ja hyvinvointialueilla. Siirtymä hyvinvointialueille koittaa vuoden 2023 alussa. On pidettävä huolta siitä, että maakunnallinen nuorisovaltuusto saa riittävät toimintaedellytykset saadakseen nuorten äänen kuuluviin myös alueellisesti.

Kuntalaki (410/2015, 26. §) ja laki hyvinvointialueesta (611/2021, 32. §) edellyttävät nuorten osallistamisen päätöksenteossa.Nykyinen lainsäädäntö on kuitenkin lavea eikä suoraan velvoita kuntia ja hyvinvointialueita antamaan nuorisovaltuustoille puhe- ja läsnäolo-oikeutta tai suoraa aloiteoikeutta organisaatioiden toimielimissä kuten valtuustoissa, lautakunnissa ja hallituksissa.

Laissa on turvattava selkeästi nuorten edustus puhe- ja läsnäolo-oikeudella niin kunnan kuin hyvinvointialueiden valtuustoissa, lautakunnissa ja hallituksissa. Lisäksi vaadimme nuorisovaltuustoille suoraa aloiteoikeutta kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustoihin sekä hallituksiin.

”Odotamme, että Pohjois-Savossa ollaan suunnannäyttäjiä takaamalla nuorisovaltuustoille nämä mahdollisuudet, vaikka laki ei sitä tällä hetkellä edellytä. Kun nuoret oppivat ymmärtämään demokratian merkityksen ja kantamaan vastuuta yhteisistä asioista, on tulevaisuutemme kestävällä pohjalla.” Toteaa Pohjois-Savon Keskustanuorten varapuheenjohtaja Hilda Simpanen.

Lisätietoja

Hilda Simpanen, varapuheenjohtaja

+358401537820

hilda.simpanen@gmail.com

Joel Kohvakka, toiminnanjohtaja

+358505780778

joel.kohvakka@keskustanuoret.fi