Nuorten hyvinvointi politiikan keskiöön

tiistai 20.04.2021

Nuorten syrjäytymisestä ja huonovointisuudesta käydään aina ajoittain julkista keskustelua. Useat vaikuttajat ovat ilmaisseet huolensa nuorten tilanteesta. Erityisesti koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitusten on todettu lisänneen yksinäisyyttä – koulussa ja opinnoissa jaksaminen on koetuksella. Koronapandemiasta johtuneet rajoitukset ovat myös kurittaneet sellaisia aloja, joissa tyypillisesti työskentelee paljon nuoria. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon ravintola-ala.

Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kentältä on kaikunut viesti jo ennen koronapandemiaa, minkä mukaan esimerkiksi mielenterveyden palveluja on ollut vaikeaa saada ja jonot ovat pitkiä. Tämä on ravistellut erityisesti nuoria, joilla tarve nopealle reagoinnille ja hoitoon pääsyyn on korostunutta. Työllisyyspuolella aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vuoden 2008 finanssikriisi vaikutti erityisesti nuorten työnsaantiin negatiivisesti. Kriisin vaikutukset näkyivät vielä vuosia piikin jälkeen nuorten mahdollisuuksissa edetä työuralla ja saada mielekkäitä tehtäviä. Onkin erittäin todennäköistä, että koronapandemian vaikutukset tulevat pitkään olemaan esillä juuri nuoria kuormittavina asioina, jollei niihin puututa ajoissa.

Uudenmaan Keskustanuoret vaativat, että päättäjät huomioivat ja selvittävät nuorten tarpeet omana erityisenä ryhmänään. Kaikissa sosiaali- ja terveydenalaan, koulutukseen ja työllisyyteen kuuluvissa asioissa on budjetoitava riittävästi nuorten palveluihin koko maan tasolla. Erityistä huomiota haluamme kiinnittää nuorten matalan kynnyksen mielenterveyden palvelujen aitoon edistämiseen, johon on varattava paljon nykyistä enemmän resursseja. Vastuu nuorten tulevaisuudesta on meillä kaikilla.

Vilja Männistö
vilja.mannisto@gmail.com
Johtokunnan jäsen
Uudenmaan Keskustanuoret


Valtteri Markula
valtteri.markula@keskustanuoret.fi
Toiminnanjohtaja
Uudenmaan Keskustanuoret