Nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikutusvaltaa on edistettävä tehokkaammin

lauantai 25.03.2023

Nuorissa on nykyisyys ja tulevaisuus. Nuoret ovat tulevaisuuden työntekijöitä, yrittäjiä, veronmaksajia, vanhempia ja päättäjiä. Nykyisyyden ja tulevaisuuden yhteiskunnalliset asiat koskettavat olennaisesti nuoria, mutta siitä huolimatta nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikutusvalta on vähäistä. Nuorilla on esimerkiksi merkittävä aliedustus politiikassa jokaisella hallinnon tasolla. Tilanne vaatii muutoksen, ja siihen voidaan vaikuttaa valtion toimesta. Yhteiskunnassamme on luotava ja vahvistettava rakenteita, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa.

Nuorten osallisuuden ja vaikutusvallan edistäminen lähtee kouluista – opetuksesta ja kasvatuksesta. Suomeen tulisi valtion toimesta luoda demokratiakasvatuksen ohjelma, joka pantaisiin toimeen yläkouluissa. Ohjelman tulisi sisältää vaikuttamisen ja osallistumisen malleja, kuten yhdistys- ja järjestötoiminnan esittelyä, vaaliharjoituksia, argumentointia, politiikan historiaa ja yhteiskuntaoppia. Ohjelman kautta nuorten ymmärrys politiikasta ja yhteiskunnasta vahvistuisi merkittävästi.

Nuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa voidaan edistää tehokkaasti myös tuomalla politiikkaa lähemmäs nuoria. Yhtenä ratkaisuna olisivat poliittiset nuorisojärjestöt, jotka tekevät jo tärkeää työtä nuorten edunvalvonnan ja demokratiakasvatuksen eteen. Poliittisten nuorisojärjestöjen tulisi päästä myös kouluihin tekemään tätä työtä siten, että järjestöt vierailisivat yhteistyössä kouluissa ja esittelisivät toimintaansa ja näkemyksiään yhteiskunnasta. Tällaisella toiminnalla olisi innostava ja kasvattava vaikutus nuoriin ja kynnys poliittiseen vaikuttamiseen madaltuisi merkittävästi.

Nuorten edunvalvontaa voivat parhaiten hoitaa nuoret itse. Olisikin tärkeää, että niin kuntien, maakuntien, kuin valtion tasolla päättävissä elimissä istuisi myös nuoria ihmisiä, jotka tietävät ja tuntevat nuorten asiat, arjen ja tarpeet. Sen vuoksi yhteiskunnassamme on luotava ja vahvistettava rakenteita, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja vaikutusvaltaa. Esimerkiksi edellä mainituilla keinoilla asiaa voitaisiin edistää.

Vajaan kahden viikon päästä käytävissä eduskuntavaaleissa valitaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi kansanedustajat päättämään yhteisistä asioista. Pidetään huoli siitä, että eduskunnassa istuu myös nuoria päättäjiä. Tärkeintä on äänestää!

Lisätietoja

Jarno Saukko
Puheenjohtaja
040 440 7562

Kata Huhtakoski
Toiminnanjohtaja
045 878 6300