Opetussuunnitelmien jatkuvan monimutkaistamisen on loputtava

perjantai 07.07.2023

Edellisillä hallituskausilla on tehty merkittäviä muutoksia eri koulutustasojen valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin, joiden pohjalta muodostetaan kaikki paikalliset suunnitelmat. Kolmella edellisellä hallituskaudella opetusministerin paikka on ollut järjestyksessä SDP:llä, kokoomuksella ja vasemmistoliitolla ja seuraavaksi se on menossa RKP:lle. Opetusministerin jatkuva liukuminen puoluekentän laidasta laitaan aiheuttaa hallituskausien välille huomattavia näkemyseroja ja painopisteiden nopeaa muuttamista.

Opetuksen painopisteiden jatkuva säätäminen ja sisältöjen monimutkaistaminen tuo lisähaasteita opetustyöhön ja vie oppilasta tai opiskelijaa yhä kauemmaksi perusasioista. Opetussuunnitelmissa painotetaan kasvavissa määrin soveltamista ja yhä monimutkaisempien asiakokonaisuuksien hallintaa. Kyky soveltaa opittua valmistaa lasta tai nuorta hyvin tulevaan elämään, mutta on käytännössä täysin mahdotonta, mikäli edes perusasiat eivät ole hallinnassa: ei voida juosta ennen kuin opitaan pysymäään pystyssä ja kävelemään. Etenkin huoli lukutaidon heikkenemisestä on suuri, eikä siihen voi vastata muuten kuin keskittymällä yksinkertaisesti kirjallisuuden lukemiseen ja ymmärtämiseen. Nyt viimeistään on otettava pari askelta taaksepäin ja annettava aikaa perusasioiden läpikäymiseen ja hyvän oppimispohjan rakentamiseen.

Opetussuunnitelman turhan tiheä muokkaaminen aiheuttaa myös jatkuvan tarpeen uudistaa opetuskirjasarjojen sisältöjä ja painopisteitä sekä tarpeen päivittää myös oppilaiden ja opiskelijoiden käyttämiä kirjoja uusiin. Aiemmin etenkin toisella asteella käytettävien kirjojen vaihdosten kustannukset kohdistuivat suoraan opiskelijoihin, kun uusia painoksia ei ollut saatavilla käytettyinä, eikä vanhentuneita painoksia voinut myydä eteenpäin. Maksuttomaan toiseen asteeseen siirryttyä samat aineiston vanhentumisen kustannukset kohdistuvat suoraan oppilaitoksiin ja kuntiin.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret vaatii, että valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa  palataan perusasioiden äärelle, ja että asetettuihin tavoitteisiin sitoudutaan ylihallituskautisesti opetusministerin puoluetaustaan katsomatta.

Milla Martikainen

Pohjois-Karjalan Keskustanuorten puheenjohtaja