Keski-Suomi: Pelastetaan amis – Lisää rahaa ammatilliseen koulutukseen

tiistai 28.02.2023

Ammattiin valmistuvalta opiskelijalta vaaditaan ammattitaidot, joilla hän voisi toimia itsenäisesti työntekijänä. Ammattiin valmistuvalla tulee myös olla valmiudet hakeutua jatko-opintoihin, esimerkiksi ammattikorkeakouluun. Tällä hetkellä huomattava määrä ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista ei saa riittäviä valmiuksia työelämään tai jatko-opintoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan ammatillisesta koulutuksesta on leikattu 400 miljoona euroa vuosina 2013-2018. Leikkaukset ovat näkyneet selvästi koulutuksen laadussa. Lisäksi vuonna 2018 voimaan astuneessa ammatillisen koulutuksen uudistuksessa, koulutusvastuu sysättiin käytännössä yrityksille. Tämä on johtanut siihen, että riittämättömät pohjatiedot ja valmiudet koulun penkiltä saanut, ei pääse itse työssäoppimisjaksoillaan suorittamaan ammattitaidon kartuttamisen kannalta oleellisia työtehtäviä, vaan joutuu useasti seuraamaan vierestä kokeneempien työskentelyä. 

Keski-Suomen Keskustanuorten mielestä nyt on vihoviimeinen hetki pelastaa ammatillinen koulutus ja näkevät, että tulevalla vaalikaudella tarvitaan tukevaa lisärahoitusta ammatilliselle koulutukselle. Lisärahoituksen avulla voitaisiin turvata laadukas kontaktiopetus, joka keventää yrittäjille siirtynyttä koulutustaakkaa. Suomi ei pärjää ilman osaavaa työvoimaa, mitä ammatillisen koulutuksen on tarkoitus tuottaa. Ammattitutkinnon suorittaneet ovat maamme kansantalouden selkäranka, joka pitää harmaantuvaa maatamme pystyssä.