Pirkanmaan Keskustanuoret: Ei vientivetoista palkkamallia lakiin 

maanantai 29.04.2024

Pirkanmaan Keskustanuoret vastustaa hallituksen aikeita kirjata vientivetoinen palkkamalli lakiin. Vaikka vientivetoiselle palkkamallille on paljon hyviä perusteluja, on sille myös vasta-argumentteja. Vientivetoinen palkkamalli tarkoittaa sitä, että muille aloille ei voida ehdottaa palkankorotuksia, jotka ylittävät vientialojen korotukset. Tällaisia suurimpia vientivetoisia aloja ovat esimerkiksi metsä-, teknologia- ja kemianteollisuuden alat. 

Mallin kirjaaminen lakiin saattaa johtaa entistä pahempiin ristiriitoihin työmarkkinoilla. Jos malli on sellainen, jota työmarkkinoiden toinen osapuoli ei hyväksy, on työrauhan kärsiminen hyvinkin todennäköistä. Riitely ei maatamme kasvata, ja entistä syvemmät ristiriidat ja railot yhteiskunnassamme vievät suomalaisia entistä kauemmaksi toisistaan. 

Pirkanmaan Keskustanuoret ihmettelee sitä, että työmarkkinaosapuolten käydessä palkkaneuvotteluja, miesvaltaisilla aloilla palkkojen nosto on pätevä peruste työntekijöiden houkuttelemiselle ja pitämiselle, mutta naisvaltaisilla aloilla ei. Kirjauksen vieminen lakiin ei ainakaan paranna julkisen sektorin työvoimapulaa tilanteen ollessa erityisen haastava esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Samalla naisten ja miesten välisen palkkatasa-arvon saavuttaminen jää entistäkin kaukaisemmaksi haaveeksi.

Pirkanmaan keskustanuoret korostaakin, että neuvottelut tulisi jatkossakin käydä työmarkkinaosapuolten kesken, eikä sementoida naisvaltaisten alojen palkkakuoppaa lakiin.

Puheenjohtaja
Rasmus Korpela
p. 050 431 7142
rasmus.korpela(a)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Tilda Karhumaa
p. 044 9996 799
tilda.karhumaa(a)gmail.com