Pohjois-Karjala: Suomen huoltovarmuus vaarassa

maanantai 13.03.2023

Maatalouden kannattavuus on ollut heikolla tasolla lähes koko 2000-luvun ja monella tilalla taloudellinen tilanne heikkeni entisestään. Tilanne on erittäin huolestuttava Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta. Arviolta neljännes itäsuomalaisista tiloista tulee lopettamaan lähivuosina. Suunnan on muututtava.

Maatalouden pysymiselle Itä-Suomessa on monia painavia perusteita. Ruuantuotannon keskittyminen maantieteellisesti vain läntiseen Suomeen vaarantaa omavaraisuutemme. Hajautettu maataloustuotanto eri puolilla Suomea tuo vastustuskykyä esimerkiksi vaihteleviin sääolosuhteisiin. Maatalouden pysyminen Itä-Suomessa on myös ympäristön kannalta järkevää. Paine uuden peltopinta-alan raivaamiselle pienenee läntisessä Suomessa, kun nykyiset pellot pysyvät viljeltyinä Itä-Suomessa. Samalla valumat vesistöihin jakaantuvat tasaisemmin. 

Maatalous tuo Itä-Suomeen valtavasti työtä ja yrittelijäisyyttä. Alkutuotannon lisäksi alueelle syntyy työtä ruokaketjun eri osiin: kuljetusalalle, alihankkijoille, elintarviketeollisuuteen, tukkukauppaan ja kaupoille ja ravintoloille.

Tulevaan hallitusohjelmaan täytyy tehdä kirjaukset, joilla kilpailu- ja elintarvikemarkkinalainsäädäntöä korjataan siten, että tulo ruokaketjussa jakautuu nykyistä tasaisemmin. Lisäksi Itä-Suomessa tarvitaan investointitukia erityisesti nuorille viljelijöille, jotta investoinnit pystytään toteuttamaan. Uusien investointien rahoituksen turvaamiseksi myös pankkien lainanmyöntökriteereitä ja valtion takauksen ehtoja on tarpeen tarkastella uudelleen.

Pohjois-Karjalan Keskustanuorten puolesta:

Jere Nuutinen

eduskuntavaaliehdokas (kesk.)