Pohjois-Karjalan henkilöjunaliikenteen ja raideyhteyksien kehittämisen aika on nyt

tiistai 26.09.2023

Joensuusta raiteitse tapahtuva joukkoliikenne on jo pitkään ollut alennustilassa. Junalla pääsee nykyään vain Helsinkiin, Pieksämäelle ja Nurmekseen. Olemassa oleva rataverkko antaisi melko vähäisellä panostuksella mahdollisuudet paljon laajempaan julkisten kulkuyhteyksien tarjontaan. Joensuusta on olemassa ratayhteyksiä muun muassa Kontiomäelle ja Siilinjärvelle Savon radan varteen.

Kyseiset rataosuudet, ennen kaikkea Joensuu-Viinijärvi-Siilinjärvi sekä Joensuu-Nurmes-Kontiomäki, perusparantamalla ja sähköistämällä saataisiin sujuvat edellytykset henkilöliikenteelle Joensuusta Ouluun, Kajaaniin ja Kuopioon. Lisäksi jo nykyisin henkilöliikenteen käytössä oleva Joensuu-Pieksämäki rataosuus sähköistämällä suotaisiin edellytykset kaukojunayhteyksille esimerkiksi Turku-Tampere-Jyväskylä-Joensuu välille.

Mitä nämä perusparannukset ja uudet henkilöliikenteen yhteydet sitten hyödyttäisivät? Nämä suhteellisen edulliset perusparannushankkeet mahdollistaisivat ympäristöystävällisen ja nopean tavan matkustaa Joensuusta muihin huomattaviin maakuntakeskuksiin kuten Kuopioon ja Ouluun. Joensuulle tällä olisi huomattava merkitys, sillä Joensuussa asuu huomattava määrä opiskelijoita, joista osa tulee opiskelemaan muualta Suomesta. Opiskelijoilla ei läheskään aina ole varaa autoon, joten heille sujuvat julkisen liikenteen yhteydet ovat tärkeä keino liikkua maassamme. Toimivat junayhteydet länteen ja pohjoiseen yhdistäisivät Joensuun valtaosaan muista merkittävistä yliopistokaupungeista Helsingin ohella.

Junayhteydet Joensuusta pohjoiseen ja länteen saattaisivat myös muuttaa ihmisten mielipidettä maakunnastamme ja kaupungistamme. Nykyisin Joensuu ja Pohjois-Karjala voidaan helposti mieltää alueeksi, joka on kokonaisuudessaan pussin perällä ja eräänlainen pääteasema. Junalla Joensuuhun saapuvien on erittäin hankalaa jatkaa matkaansa täältä eteenpäin, ennen kaikkea pohjoiseen.

Kaiken kaikkiaan siis Joensuusta Kainuuseen ja Pohjois-Savoon suuntautuvien junayhteyksien parantaminen helpottaisi ihmisten kulkemista maakuntien välillä ilman pakkoa kiertää esimerkiksi Helsingin kautta tai vaihtoehtoisesti käyttää hankalia, useita vaihtoja sisältäviä yhteyksiä ja parantaisi maakuntamme asemaa kauttakulkupaikkana pääteaseman ja pussinperän sijaan.

Ilmari Seutu

Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piiri

Piirihallituksen jäsen