Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Orpon hallitus ei saa leikata kansalaisyhteiskuntakoulutuksesta

tiistai 10.10.2023

Orpon hallitus leikkaa ilmaista koulutusta 25 miljoonalla eurolla, josta -7 miljoonaa euroa kohdistuu opintokeskuksiin. Tämä tarkoittaa -39 prosentin leikkausta perusrahoituksessa. Leikkaus kohdistuu erityisen epäoikeudenmukaisesti ja perusteettomasti opintokeskuksiin. Heikentämällä opintokeskusten koulutustoimintaa se heikentää myös kansalaistoimintaa, demokratiakasvatusta, vapaaehtoistyön koulutusta, organisoitua liikunta- ja terveyskasvatusta sekä yhteiskunnallista harrastustoimintaa järjestöissä. Opintokeskusten yhdessä järjestöjen kanssa tekemä koulutustyö ylläpitää kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret vastustaa tiukasti näitä koulutusleikkauksia. Huoleenaiheena on kotimaamme rappeutuminen. Maailma kehittyy ja kansalaisten osaamistarve lisääntyy. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret vaatii, että nykyinen hallitus pitää kiinni jokaisen oikeudesta elinikäiseen oppimiseen. Keskustanuorten arvoihin kuuluu sydämen sivistys ja itsensä kehittäminen.

Suomessa on kaksitoista opintokeskusta. Pohjois-Pohjanmaan alueella koulutusta tarjoaa esimerkiksi MSL, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Opintokeskuksia ylläpitävillä koulutusyhdistyksillä oli vuoden 2023 alussa yhteensä 372 jäsenjärjestöä ja vuonna 2022 koulutusyhteistyötä tehtiin 1 366 järjestökumppanin kanssa. Opintokeskuksissa on mahdollista opiskella muun muassa perustaitoja, työhön ja ammatilliseen osaamiseen liittyviä taitoja, terveyttä ja liikuntaa, sosiaalisia ja yhteisöllisiä tukitaitoja, kansalais- ja organisaatiotoimintaa sekä henkilökohtaiseen kehitykseen liittyviä monipuolisia taitoja. Suurin osa koulutuksista järjestetään yhdessä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja toimijoiden kanssa.

Opintokeskusten rahoitus on jo nyt vähäistä suhteessa lakisääteiseen tehtävään: ”Opiskelukeskukset ovat valtakunnallisen tason oppilaitoksia. He järjestävät itsenäisesti tai yhteistyössä vapaaehtois- ja kulttuurijärjestöjen kanssa opintoja, joiden tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista, hyvinvointia ja hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa sekä toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. (Laki ilmaisesta opetustyöstä § 2) 

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret vaatii leikkauksien poistamista järjestö- ja kansalaisyhteiskuntakouluksesta. Olemme allekirjoittaneet adressin “Järjestö- ja kansalaisyhteiskuntakoulutus turvattava”, jossa vaaditaan suunniteltujen leikkausten poistamista.

Lisätietoja:

Marjut Leiviskä, p. 044 2151782
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten puheenjohtaja

Tatu Pernu, p. 040 9383 690
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten varapuheenjohtaja