Pohjois-Savon Keskustanuoret: Polttoaineiden verotusoikeus tuleville maakunnille

torstai 23.01.2020

Pohjois-Savon Keskustanuoret esittää, että polttoaineiden verotus siirrettäisiin maakunnille. Kun uusille tuleville maakunnille aletaan siirtämään verotusoikeutta, tulisi polttoaineiden verotus olla ensimmäisten siirrettävien verotusmuotojen joukossa.

Maakunnallisella tasolla päätettävä polttoainevero turvaisi alueellisten erojen huomioimisen huomattavasti paremmin kuin nykymalli tai esimerkiksi hankala porrastettu valtakunnallinen veromalli, jotka eivät huomioi alueellisia eroja riittävällä tavalla. Aihe on ajankohtainen, sillä hallitus on päättänyt nostaa polttoaineiden verotusta. Verotuksen noston vaikutukset näkyvät eniten maakunnissa ja ihmisille, joilla on pitkät välimatkat välttämättömien palveluiden äärelle.

Esitetty malli takaisi, että verotuspäätös olisi paikallisempaa ja lähempänä äänestäjää. Se mahdollistaisi maakunnallisella tasolla myös arvovalintojen tekemistä esimerkiksi hyvin toimivien julkisten liikenteen järjestäneiden ja harvaan asuttujen maakuntien välillä. Mallin avulla pystyttäisiin ohjaamaan ihmisiä voimakkaammin pois autoilusta siellä, missä vaihtoehtoiset liikkumisen mahdollisuudet toimivat saumattomasti sekä turvaamaan liikkuminen siellä, missä muut liikennemuodot eivät kattavasti toimi.

Piirin johtokunta edellyttää, että hallitus huomioi Pohjois-Savon Keskustanuorten esityksen maakunnallisesta polttoaineiden verotusoikeudesta maakuntia ja lainsäädäntöä valmistellessa.

Lisätietoja:

Iina Keinänen
Puheenjohtaja
044 3439654
iina.keinanen@gmail.com

Toni Viljamaa
Toiminnanjohtaja
044 3122982
toni.viljamaa@keskustanuoret.fi