Politiikka lähelle nuorta, sinua ja minua

lauantai 28.01.2023

Politiikka on nuorille vierasta ja moni nuori kokee, että esimerkiksi äänestäminen on turhaa. Viime vuosina nuorten äänestysprosentti on ollut hälyttävän alhainen kaikissa vaaleissa, mikä saa pohtimaan, näyttäytyykö politiikka pelottavana mörkönä. Puoluetoiminta ja politiikasta puhuminen täytyy normalisoida. Äänestäminen on tärkeä kansalaisoikeus ja edellytys oikeudenmukaisen yhteiskunnan säilymiselle.

Nuorten tietoisuuden ja kiinnostuksen lisääminen on tehty hankalaksi. Tämä näkyy muun muassa siinä, että oppilaitosten ovet ovat visusti kiinni poliittisille puolueille. Kun puoluepolitiikkaa ei tuoda lähelle nuoria, kuilu politiikan ja nuoren sukupolven välillä kasvaa. Suomen kaltaisessa sivistyneessä ja luotettavassa hyvinvointivaltiossa ei pitäisi tarvita sensuroida erilaisia arvoja ja näkemyksiä, vaan tarjota jokaiselle kansalaiselle avoimesti vaihtoehtoja ja tietoa siitä, millaisista palasista yhteiskuntamme päätöksenteko rakentuu ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia on olemassa. Politiikalla vaikutetaan jokaisen ihmisen arkipäiväisiin asioihin. Tämän takia puolueiden ja esimerkiksi poliittisten nuorisojärjestöjen pääseminen nuorten lähelle heille arkisissa paikoissa, kuten oppilaitoksissa, on teko yhteiskunnallisten asioiden ja politiikan houkuttelevuuden puolesta. Se on teko tulevaisuudelle.

 Media riepottelee poliitikkojen elämää korostaen epäonnistumisia. Jos nuorten äänestysaktiivisuus ei nouse, vaarana on lopulta vallan keskittyminen yhä pienemmän kansanosan valitsemille henkilöille. Silloin demokratia ei toteudu ja todennäköisyys ääriliikkeiden valta-aseman lujittumiselle kasvaa. Vastaavaan tilanteeseen on jo ajauduttu maailmalla, jopa Euroopan valtioissa. Olisi äärimmäisen paikallaan näyttää mediassa myös politiikan hyviä puolia ja muistuttaa niistä syistä, miksi sitä tehdään. Paremman huomisen puolesta.

Oppilaitosten yleispoliittiset ja puoluekohtaiset vierailut on mahdollistettava. Nuorilla on oikeus saada kattavaa ja luotettavaa tietoa sekä paikalliseen että valtakunnalliseen vaikuttamiseen ja vaaleihin liittyen. Ei ole kenenkään edun mukaista, että politiikka yritetään erottaa arkielämästä. Se on välttämätön osa sitä.

Pohjois-Savon Keskustanuoret

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret

Etelä-Savon Keskustanuoret

Kaakon Keskustanuoret