Pyhäjärven Keskustanuoret: Aluevaalien 2022 jälkipyykki

torstai 03.02.2022

Tärkein ensin. Pyhäjärven kannalta aluevaalien tulos oli parempi kuin moni täällä odotti. Saimme 79-paikkaiseen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon kaksi aluevaltuutettua. Parhaimmat henkilöt, jotka meillä oli tarjota pitämään meidän kaikkien pyhäjärvisten puolia menivät läpi: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tikanmäki (kesk.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouni Jussinniemi (vas.). Pyhäjärven Keskustanuoret onnittelevat molempia valtuustopaikasta! Lisäksi eritoten nuorten kannalta tärkeänä asiana meidän alueelta nousi myös nuorimpana aluevaltuutettuna Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorista 22-vuotias Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma (kesk.). Onnittelut hänelle myös!  

On Pyhäjärven tulevaisuuden kannalta tärkeää, että aluevaltuustossa huomioidaan nuorten asiat. Erityisesti Pyhäjärven nuorison. Tähän me Pyhäjärven Keskustanuoret vastaamme pyrkimällä luomaan hyvät keskusteluyhteydet etenkin näiden kaikkien kolmen edellä mainitun aluevaltuutetun kanssa. Hyvällä yhteistyöllä myös Pyhäjärven nuorisolle tärkeät asiat tullaan ottamaan huomioon aluevaltuuston tehdessä päätöksiä. Kolmen edellä mainitun aluevaltuutetun ja ainoan Pyhäjärvellä toimivan poliittisen nuorisojärjestön hyvä yhteistyö tulee hyödyttämään Pyhäjärven nuoria ja kokonaisuutena meitä kaikkia pyhäjärvisisiä. Yhteistyön satoa odotellessa.  

Toisena asiana haluamme nostaa esille aluevaalien kampanjat Pyhäjärvellä. Pelkästään Pyhäjärven äänestysprosentti 48,3% kielii siitä, että kampanjat ja aluevaalit yleensäkään eivät kiinnostaneet ihmisiä täällä. Olisikin ollut vielä parempi Pyhäjärven edun kannalta, jos eri tahot olisivat keskittyneet tekemään vaalityötä oman pitäjän ehdokkaiden puolesta.  

Yhteistyö meidän pyhäjärvisten kesken on tärkeää, sillä Suomen toiseksi pienimmällä kaupungilla ei ole varaa eripuraan, kun on kyse vaaleista, jossa valitaan edustajat päättämään terveelliseen elämään ja tapaturmaisen kuoleman välttämiseen liittyvistä palveluista. Tavoitteeksi voitaisiin ottaa, että vuoden 2025 aluevaaleissa äänestysprosenttia saataisiin paremmaksi. Ketkään muut eivät pidä meidän kaikkien rakkaiden pyhäjärvisten puolia suurissa saleissa niin hyvin kuin pyhäjärviset yhdessä!  

Me Pyhäjärven Keskustanuoret rakastamme Pyhäjärveä ja pyhäjärvisiä. Meille tärkeintä on Pyhäjärven ja pyhäjärvisten hyvinvointi, nyt ja aina.  

Keskustanuorten Pyhäjärven osasto ry