Satakunnan Keskustanuoret: Ammattikorkeakoulut kunniaan

perjantai 03.05.2024

Keskustanuorten on otettava enemmän kantaa koulutuspolitiikkaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen kuinka merkittävä vaikutus ammattikorkeakouluilla on alueiden elinvoimaan ja työllisyyteen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n mukaan kaksi kolmesta ammattikorkeakoulusta valmistuneesta työllistyy opiskelumaakuntaansa. 

Ammattikorkeakoulut tekevät monipuolista tutkimus-, kehitys – ja innovaatiotoimintaa (TKI) sen lisäksi, että ne kouluttavat opiskelijoita alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon. Ammattikorkeakouluilla on myös keskeinen rooli uusien osaajien tuomisessa alueille. Muuttotappiokunnissa osaajatarpeita pystytään paikkaamaan ammattikorkeakouluilla, jotka houkuttelevat opiskelijoita toisista maakunnista laadukkaalla opetuksella ja hyvillä työllistymisnäkymillä. 

Suomen syntyvyys ennusteet näyttävät huolestuttavilta ja monien alojen osaajista tulee jatkossakin olemaan pulaa. Ammattikorkeakouluilla onkin suuri merkitys kansainvälisten osaajien tuonnissa Suomeen. Arenen mukaan vuonna 2022 alkaneisiin koulutuksiin paikan vastaanottaneita ulkomaalaisia opiskelijoita oli lähes 7000.

Satakunnan Keskustanuorten mielestä Keskustanuorten on tunnustettava ammattikorkeakoulujen merkitys alueiden elinvoimalle. Moni keskustanuorten jäsen toimii nuorena kunta-ja/tai aluepäättäjänä, joten on tärkeää viestiä tästä jäsenistölle ja näkyvästi myös ulospäin. Koulutuspolitiikka ei kuulu vain Keskustaopiskelijoille vaan myös sivistyspuolueen nuorisojärjestön on voitava ottaa siihen kantaa. On kyse myös alueiden tasa-arvosta ja elinvoimasta, jotka ovat Keskustalaisille tärkeitä.

Lisätietoja:

Satakunnan Keskustanuoret, puheenjohtaja
Laura Töykkälä
p. 045 138 3339
laura.toykkala77(a)gmail.com


Satakunnan Keskustanuoret, varapuheenjohtaja
Jonna Viljanen
p. 040 663 3614
viljasen.jonna(a)gmail.com