Satakunnan Keskustanuorten vuosikokoustiedote

keskiviikko 27.04.2022

Satakunnan Keskustanuoret kokoontuivat sääntömääräisten vuosikokousasioiden äärelle tiistaina 26.4. Nakkilaan. Kokouspaikkana toimi ravintola Vanha kirjakauppa Nakkilan keskustassa. Läsnä kokouspaikalla sekä etäyhteyden äärellä oli noin 15 henkilöä, joista virallisia kokousedustajia kymmenkunta. Kokouksen avasi piirijärjestön puheenjohtaja Vilho Hakala, joka toivotti Keskustanuorten kokousväen lisäksi tervetulleiksi Nakkilan nuorisovaltuuston edustajat. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nakkilan Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Satu Lankinen ja sihteeriksi Keskustanuorten hallintokoordinaattori Marko Soini.

Keskustanuorten liiton tervehdyksen toivat liittohallituksen jäsen Siiri Ruokola sekä kansainvälisten asioiden sihteeri Miika Jauhiainen. Ruokola toi puheenvuorossaan esille ajankohtaisia järjestöllisiä asioita, kuten viikon päästä koittavan Keskustanuorten Valtuuskunnan sekä kesäkuun alun puoluekokouksen. Ruokola kannusti myös ponnistelemaan Keskustan toiminnassa kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja, ”ei pidä lannistua nykyisistä kannatuslukemista, vaan keskityttävä rohkeasti eteenpäin” totesi Ruokola. Seuraavaksi esittäytynyt Jauhianen korosti puheenvuorossaan ajankohtaista kansainvälistä tilannetta. Rauhaa tulee kaikkien haluta ja diplomatia ei ole kaikesta huolimatta lopussa. On uskottava toiveikkuuteen ja siihen, että venäläiset vähitellen tukahduttavat itse itseään. Jauhiainen toi esille myös Euroopan ulkopuolelta kiinalaisten ristiriitaisen aseman Euroopan ja Venäjän välillä sekä toisaalta myös Yhdysvaltojen kanssakumppanina.

Tervehdysten jälkeen jatkettiin varsinaisten kokousasioiden käsittelyä. Eduskuntavaalien osalta todettiin Vilho Hakalan ehdokkuus ja toivottiin myös muita nuoria harkitsemaan asiaa sekä olemaan aktiivisesti mukana satakuntalaisten keskustalaisten kampanjoissa. Eduskuntavaalien ehdokastilanteen jälkeen Hallintokoodinaattori Soini esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja kokousväki hyväksyi ne sellaisenaan. Tilivelvollisille annettiin vastuuvapaus, jonka jälkeen oli vuorossa puoluekokousedustajien valinta. Piirin edustajiksi nimettiin Jonna Liedes, Juho Paavola ja Mirva Korvala. Neljäs paikka ja varaedustajien toimet annettiin hallituksen hyväksyttäväksi.

Ilmoitusasioissa kokous muisti piirihallituksen jäsentä ja piriin pitkäaikaista toimijaa Juho Paavolaa perheenlisäyksen johdosta. Kokousväki sai nauttia hyvästä ruuasta sekä kahvittelun merkeissä käydyistä keskusteluista myös varsinaisen kokouksen päätyttyä.

Satakunnan Keskustanuoret