Sote-uudistuksen menestyksen avain on nuoret

maanantai 27.09.2021

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt hallitusohjelmassa tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Varsinais-Suomessa valtuutettuja valitaan yhteensä 79.

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Aluevaltuusto myös asettaa aluehallituksen, hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Lisäksi aluevaltuusto päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistuksen tarkoitus ei ole keskittää palveluita vaan turvata niiden saatavuus yhdenvertaisesti koko maassa.

Vaikkakin hyvinvointialueelle on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, on silti tärkeää, että itse valtuustoissa on päättämässä myös nuoria.

Sote-uudistuksen menestyksen mittarina toimii nuoret palveluiden piirissä. On tärkeää, että palveluiden siirto hyvinvointialueille tapahtuu ketterästi ja niin ettei yksikään olisi väliinputoaja. Mielestäni on tärkeää, että valtuustoissa on mahdollisimman kattavasti eri ikäisiä ihmisiä.

Syy, miksi sote-uudistus on niin tärkeä, piilee yhteiskuntarakenteemme muutoksesta. Suomalaiset ikääntyvät ja tarve hoivalle kasvaa, kun taas työikäisiä ihmisiä on tulevaisuudessa vähemmän ja syntyvyys on laskenut. Tällainen kehitys on kestämätön tulevaisuudessa ja siksi tarvitsemme myös nuoria pohtimaan ratkaisuja. Heitähän nämä päätökset koskevat vielä koko loppu elämänsä.

Arvostan jokaista, joka laittaa itsensä likoon aluevaaleissa. Sote-uudistuksen nimellä on jo luotaan pois työntävä kaiku. Nyt jos koskaan olisi erittäin tärkeää löytää innostus vaikuttamaan mutta myös innostus äänestämään.

Kannustan erityisesti nuoria asettumaan ehdolle aluevaaleissa, sillä on kyse historiallisesta muutoksesta. Muutoksesta, jonka tavoitteena on Suomi, joka voi hyvin.

Henna Takatalo

Varsinais-Suomen Keskustanuorten piirihallituksen varajäsen