Syyskokous: Sähkön hinnankehitys huolettaa Pohjois-Karjalan Keskustanuoria

tiistai 11.10.2022


Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ottavat syyskokouksessaan 10.11.2022 kantaa sähkönhinnan kehitykseen
ja sen eriarvoistavaan vaikutukseen etenkin opiskelijoiden ja pienituloisten talouksissa. Sähkön kuluttaja
hinnat ovat nousseet merkittävästi kesän jälkeen, jolla on suuria vaikutuksia pienituloisten talouksiin, mikä
henkilöillä ei ole ollut määräaikaista kiinteähintaista sähkösopimusta. Pienituloiset joutuvat säästämään
peruselintarvikkeistaan maksaakseen suuria sähkölaskuja, mikä on ongelmallista, kun ruoan hinta on
samanaikaisesti lähtenyt nousemaan.


Viimeaikaisen energian hinnan nousun myötä on esitetty uusia tukimuotoja kompensoimaan nousseita
kustannuksia. Energiakulujen lisääminen kotitalousvähennykseen sekä sähkötuki 400 euron omavastuulla
hyödyttävät kuitenkin eniten suurituloisia. Sen sijaan ne eivät hyödytä pienituloisia, jotka eivät juurikaan
maksa veroja ja joiden kuukausittainen sähkölasku on alle 400 euroa. Pienituloisen kannalta parempi
ratkaisu olisi, että sähkölasku hyväksyttäisiin asumistuessa asumismenona.


Tällä hetkellä asumistukeen hyväksyttäviä kuluja ovat muun muassa vuokra, vesimaksut ja lämmityskulut.
Koska myös sähkö on veden kaltainen välttämätön hyödyke, olisi kohtuullista, että sähkökuluistakin
maksettaisiin asumistukea. Näin kohdistettaisiin energiatuet myös heille, jotka niitä eniten tarvitsevat.
Pohjois-Karjalan Keskustanuoret haluavat sähkölaskujen huomioitavaksi kuluksi Kelan myöntämässä
asumistuessa.


Syyskokouksessaan Keskustanuoret tekivät päätöksiä vuoden 2023 hallituksen kokoonpanosta. Nykyisen
puheenjohtajan väistyessä vuoden 2023 puheenjohtajaksi valittiin Milla Martikainen Lieksasta ja
varapuheenjohtajaksi Kristiina Oinonen Lieksasta. Hallituksen jäseniksi valittiin Onni-Ilmari Seutu, Mikko
Miettinen ja Samu Niemeläinen ja varalle Jere Nuutinen, Juho Väisänen ja Lassi Oikkonen