Varsinais-Suomen Keskustanuorten blogi: Tulevaisuustyöskentely

torstai 07.04.2022

Ihminen muistaa yleensä paremmin ne hetket, joihin liittyy voimakkaita tunteita, kuten iloa tai pelkoa. Tämän takia historia voi olla vääristynyttä. Kun käännetään katseet tulevaisuuteen, aloitetaan se yleensä pohtimalla menneisyyttä. Jos lähihistoriassa on ollut monia vastoinkäymisiä, se voi heijastua omaan ajatteluun myös lähitulevaisuuden kulusta.

Useasti omalla käytöksellä voi vaikuttaa tulevaisuuteen, varsinkin oman elämän tai pienen organisaation näkökulmasta katsottaessa. Säännöllinen
tulevaisuustyöskentely liittyy keskeisesti jokaisen ihmisen ja varsinkin nuorten elämään, kun he miettivät omaa koulutuspolkuaan ja ammatin valintaa.


Organisaatioiden tulevaisuus työskentelyssä yksittäisten henkilöiden rooli on pienempi, mutta samalla erityisen tärkeä. Mitä pienempi organisaatio on, sitä enemmän yhden ihmisen rooli korostuu. Esimerkiksi urheilujoukkueessa tulevaisuuden suunnittelu vaatii henkilökohtaisten tavoitteiden esille tuomista ja niiden yhteensovittamista. Kun kaikilla jäsenillä on sama suunta, pääsee organisaatio tai joukkue helpommin yhdessä sovittuun maaliin. Vaikka organisaatiolla on ollut haasteita menneisyydessä, ne voidaan paremmilla ratkaisuilla yleensä korjata.

Positiivinen ja realistinen näkemys tulevasta voi saada aikaan parempaa tekemistä jokaiselta organisaation jäseneltä. Tällöin historia on mennyttä ja jokainen voi vaikuttaa tulevaisuuteen arkisilla toimillaan.


Keväällä valon määrän lisääntyessä alamme kääntää katseen lähitulevaisuuteen ja suunnitella kesää. Minulle kevät on ollut aina valmistumista kesän kilpailukauteen, joka on ollut nuoren urheilijan vuoden kohokohta. Silloin on luotu suunnitelmia missä kilpaillaan ja milloin. Samalla myös kesän tavoitteet on lyöty lukkoon. Useana kesänä tavoite on ollut yksin kertainen: juosta kovempaa kuin ennen. Välillä on tavoitteena ollut myös tietty aika tai tulosraja. Tavoitteiden asettaminen on osa tulevaisuustyöskentelyä.

Ilmari Vuorela
Varsinais-Suomen Keskustanuorten piirihallituksen jäsen


Varsinais-Suomen Keskustanuorten blogitekstejä kirjoittavat piirihallituksen jäsenet ja uusi blogikirjoitus julkaistaan torstaisin tai perjantaisin.