Helsingin Keskustanuoret – Työlainsäädäntöä kehitettävä paremmin nykyajan tarpeisiin vastaavaksi

tiistai 17.08.2021

Helsingin Keskustanuoret esittävät työlainsäädännön kehittämistä. Suomen työmarkkinat perustuvat pitkälti sopimusyhteiskuntaan, jossa työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt sopivat yhdessä palkoista ja muista työehdoista työehtosopimuksissa. Suurin osa palkansaajista kuuluu jonkin työehtosopimuksen piiriin. On olemassa kuitenkin pieni osa työntekijöitä, jotka eivät kuulu minkään normaalisitovan tai yleissitovan työehtosopimuksen piiriin, jolloin heillä on turvanaan pelkästään lainsäädäntö.

Suomen työlainsäädäntö ei tuo tarpeeksi turvaa niille työntekijöille, jotka eivät kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin. On myös monia työntekijöitä, joiden neuvotteluasema ei ole sellainen, että he pystyisivät vaatimaan parempia työehtoja työehtosopimuksen puuttuessa. Työntekijöillä voi olla myös puutteellinen neuvotteluosaaminen, koska työlainsäädäntö on hyvin monimutkainen kokonaisuus.

Työmarkkinajärjestelmän ollessa murroksessa, on keskeistä, että työlainsäädäntöä lähdetään kehittämään ajoissa. Monet nykyään tärkeinä pidetyt asiat tulevat vain ja ainoastaan työehtosopimuksista, ei lainsäädännöstä. Lainsäädännössä ei esimerkiksi taata minimipalkkaa, lomarahoja, palkallisia äitiys- tai isyysvapaita tai palkallista alle 10-vuotiaan lapsen tilapäistä hoitovapaata. Työehtosopimuksiin perustuva työmarkkinajärjestelmä on hyvä perusta jatkossakin, mutta lainsäädännön tulee suojata työntekijää paremmin myös niissä tilanteissa, joissa työntekijällä ei ole turvanaan työehtosopimusta. Työlainsäädännön kehittämistarpeita tulee tarkastella jo tämän hallituskauden aikana.

Lisätiedot:

Jade Myllykangas, puheenjohtaja

jade.myllykangas@hotmail.fi