Uudenmaan Keskustanuoret : Ei pakkotyölaille!

perjantai 16.09.2022

Hallitus on syyskussa 2022 jättänyt lakialoitteen eduskunnalle hoitajien velvoittamisesta potilasturvallisuustyöhön työtaistelun aikana. Potilasturvallisuustyö koskisi terveydenhuollossa: 

  • Tehohoitoa/tehostettua valvontaa
  • Päivystyksellistä hoitoa, jota ilman potilaan terveydentila vaarantuu
  • Ensihoitoa
  • Synnytysten hoitoa
  • Pitkäaikaisten sairauksien hoitoa, jota ilman potilaan terveydentila vaarantuu
  • Sairaalan osastoilla olevan potilaan välttämätöntä hoitoa, jota ilman potilaan terveydentila vaarantuu
  • Muut edellä oleviin tilanteisiin liittyvät hoidot, jota ilman potilaan terveydentila vaarantuu
  • Edellä oleviin hoitoihin liittyvät diagnostiset, lääkehuollon ja muut lääketieteelliset tukipalvelut

Nämä kaikki edellä mainitut työt ovat jonkun ihmisen tehtävä, niihin ei robotit pysty. Kauniimmin näitä ihmisiä kutsutaan koulutustasosta riippuen hoiva-avustajiksi, lähihoitajiksi ja sairaanhoitajiksi. Viime viikkoina on kummunnut tieto julkisuuteen, että tulevaisuudessa näitä ihmisiä kutsutaan yhteiskunnan sätkynukeiksi. 

Hoitajapula ei ole kenellekään uusi asia tai huolenaihe. Hoitajajärjestöt ovat vuosia yrittäneet herätellä päättäjiä tähän tilanteeseen. Yksi fakta on se, että kiireessä ja alimiehityksessä virheet lisääntyvät ja potilasturvallisuus on vaarantunut päivittäin ympäri suomea liian tiukalle vedettyjen resurssien takia. Nyt kun kevyet keinot on käytetty ja siirrytään kovempiin, niin huolestutaan potilasturvallisuudesta. Miksi herääminen tapahtuu vasta nyt? Hallituksen vastaus kovempien keinojen käyttämiseen on pakkotyölaki, joka rikkoo hoitajien oikeutta työtaisteluun. Vuosikausia hoitotyötä on tehty aliresursseilla, työvuorossa olevat hoitajat ovat joustaneet ja jääneet töihin aamuvuorosta iltavuoroon ja iltavuorosta yövuoroon. Kotona odottaisi yhtä lailla oma perhe, harrastukset ja vapaa-aika.

Jääkö vuosi 2022 historian kirjoihin sillä, että hallitus omalla päätöksen teollaan ajaa yhden ammattikunnan niin ahtaalle, että joukkopako alalta tapahtuu. Hoitajien ammattiylpeys on hävitetty, se viimeinenkin ripaus, jota siitä oli jäljellä. Henkisesti maahan lyötyjä hoitajia velvoitetaan työskentelemään omaa tahtoaan vasten. Kuka haluaa ihmisen vastaamaan hoidostaan, joka on pakotettu siihen ja motivaatio on pyöreä 0. 

Milloin Suomen tasavallan hallitus on alkanut tekemään näin lyhytnäköistä politiikkaa? Terveydenhuollon alan koulutuksiin hakijamäärät ovat vuosi vuodelta tippuneet, eikä tämänhetkinen poliittinen ilmapiiri niitä nosta. Kuka tekee ne arvovalinnat, ketkä ihmisistä ovat hoitamisen arvoisia, kun käytettävissä olevat resurssit pienenevät. Näitä arvovalintoja on tehtävä tulevaisuudessa, jos ei nyt saada yhteiskunnan kelkkaa kääntymään ja terveydenhuollon työntekijöiden työoloja ja palkkausta parannettua. Jokainen menetetty työntekijä kriittiseltä alalta on isku suoraan hyvinvointiyhteiskuntamme perustaan. Siitä syystä sanomme pakkolaille EI! 

Lisätietoja:
uusimaa@keskustanuoret.fi