Uudenmaan Keskustanuoret: Porvoon ja Lohjan sairaaloiden trauma- ja yhteispäivystys säilytettävä!

perjantai 30.09.2022

Uudenmaan Keskustanuoret vastustavat HUS-yhtymän aikomusta keskittää kriittisiä palveluita. Lopettamisuhan alla ovat ainakin Porvoon ja Lohjan sairaalaan trauma- ja yhteispäivystykset. Tämä aiheuttaa suuren riskin potilasturvallisuudelle. Välimatkat kasvavat kohtuuttoman suuriksi erikoissairaanhoidon päivystyksiin Uudellamaalla.

HUS-yhtymän esittämässä talousarviossa vuodelle –23 perusteltiin näiden sulkemista säästötavoitteilla. Vaikutusten arviointi puuttui kuitenkin täysin. Onko säästö todellinen?

Lohjan sairaalan päivystyksen sulkeminen tarkoittaisi myös sairaalan synnytysosaston sulkemista. Onko Uudellamaalla enää varaa sulkea yhtäkään synnytyssairaalaa, kun jäljellä olevien resurssit on jo käytetty.Porvoon sairaalan päivystys taas toimii kaksikielisenä, jota muissa päivystyksissä ei voida taata.

Pääkaupunkiseudun päivystykset ovat nyt jo ajoittain hyvin ruuhkautuneita, eikä päivystyksen lakkauttaminen helpottaisi tilannetta. Hoitoon pääsy venyisi entisestään. Hoidon laatu kärsii hoitohenkilökunnan tehdessä töitä kiireessä ja paineen alla. Myös ensihoidon saatavuus kärsii huomattavasti päivystyksen mahdollisen lakkauttamisen jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2021 Itä-Uudellamaalla tehtiin yli 7000 tuhatta potilaskuljetusta, joista 5400 suuntautui Porvoon sairaalaan. Huomioitavaa on myös paluumatkaan kuluva aika, jolloin yksikkö ei ole valmiudessa. Nämä heikentäisivät jo entisestään tiukalla olevia ensihoidon resursseja.

Hus-yhtymän tulee löytää keinoja tasapainottaa taloutta muilla tavoilla kuin ajamalla kriittisiä palveluita alas. Hoitohenkilökunnan hyvinvoinnin kannalta olennaista on myös, että työvuoron aikana työtaakka pysyy kohtuullisena ja osoitetut työtehtävät ehditään suorittamaan hyvin. Mahdollinen lakkauttaminen lisäisi muissa päivystyksissä potilasmääriä. Näin suunnitellut toimet vaikuttaisivat hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyteen sekä työntekijöiden työssä jaksamiseen.

Uudenmaan Keskustanuoret vaatii HUS-yhtymää lopettamaan Porvoon ja Lohjan sairaaloiden trauma- ja yhteyspäivystyksien lakkauttamisen valmistelun.

Lisätietoja:
Jenny Vilkman ( jenny.vilkman.kenut@outlook.com )
Uudenmaan Keskustanuorten puheenjohtaja