Uudenmaan keskustanuoret: Ylioppilaskirjoituksista luopuminen ei ole oikea ratkaisu

torstai 04.05.2023

Uudenmaan keskustanuoret ei kannata ylioppilaskirjoituksista luopumista. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen leikitteli ajatuksella syksyllä 2022 ja nyt Keskustanuorten liittohallitus esittää Keskustanuorten valtuuskunnalle, että liitto yhtyisi kirjoitusten poistamista esittävään aloitteeseen.

Ylioppilaskirjoitusten poistamista on perusteltu sen ja todistusvalinnan luomilla paineilla. Uudenmaan Keskustanuorten mielestä ylioppilaskirjoitusten romuttaminen on väärä tapa asian korjaamiseen, etenkin kun todistusvalintaa ollaan uudistamassa jo lähitulevaisuudessa, vuonna 2026.  Todistusvalinnan uudistuksessa luonnontieteiden ylikorostumiseen tullaan puuttumaan ja hakukohteiden kannalta relevantit aineet huomioidaan uudessa pisteytyksessä paremmin. Todistusvalinnan uudistamisen tavoitteena on myös vaikuttaa lukiolaisten kokemiin paineisiin.

Uudenmaan Keskustanuoret pitää vääränä suuntana korkeakouluhaun palauttamista ylioppilaskirjoituksista luopumisen myötä täysin pääsykoepohjaiseksi, mitä liittohallitus aloitevastauksessaan esittää. Pidämme tärkeänä, että korkeakouluihin hakeutumiseen on jatkossakin useita eri väyliä. Tällä hetkellä lukiolaisille aiheuttaa paineita erityisesti se, että opiskelupaikoista jaetaan todistusvalinnalla usein valtaosa ja joillain aloilla jopa käytännössä kaikki opiskelupaikat. Näitä paineita voitaisiin purkaa lisäämällä korkeakouluihin aloituspaikkoja ja laskemalla todistusvalinnan kiintiötä enintään puoleen aloittavista opiskelijoista. Jatkossa opiskelemaan tulisi olla aidosti mahdollista päästä todistusvalinnan lisäksi myös pääsykokeella. Tämä ei edellytä ylioppilaskirjoituksista luopumista. 

Olemme aloitteen tehneiden Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä, ettei lukiolaisen tulevaisuus saa olla yhden koepäivän varassa. Todistusvalinta ja ylioppilaskokeet täytyykin pitää juuri siksi mukana jatkossakin. Pääsykoemallissa nimittäin nuoren sisäänpääsy on aidosti yhden päivän varassa. Kaikki on kiinni yhdestä kokeesta, jonka voi suorittaa vain kerran vuodessa. Todistusvalinnan pisteytys taas muodostuu useammasta koesuorituksesta, joita voi uusia rajattomasti kahdesti vuodessa. Paras tilanne olisikin se, että haku olisi mahdollista sekä todistusvalinnalla että pääsykokeella. Mitä enemmän mahdollisuuksia, sen parempi!

Vaikka kirjoitukset saattavat tuntua tulevaisuutta vahvastikin määrittelevältä rajapyykiltä abiturientin elämässä, olisi hätiköintiä lähteä romuttamaan toimivaa järjestelmää sen kehittämisen sijaan. Ylioppilaskirjoituksista luopumisen sijaan niitä tulisi jatkossakin muovata yhä paremmin laajojen kokonaisuuksien hallintaa mittaaviksi yksityiskohtien ulkoa opettelun sijaan.

Lisätietoja:

Uudenmaan piiri: uusimaa@keskustanuoret.fi