Vallan keskittymiseen on puututtava!

maanantai 19.12.2022

Demokratia on uhattuna Suomessa! Tällä hetkellä sama henkilö voi istua eduskunnassa, hyvinvointialueella valtuustossa sekä kunnanvaltuustossa yhtaikaa ja lisäksi osallistua rajattomasti muihin luottamustoimiin, kuten kuntien osakeyhtiöiden hallitustoimintaan. Tällaiset kaksois- ja kolmoismandaatit luovat herkästi intressiristiriitoja ja aiheuttavat korkean riskin vaikuttamisyrityksille, kuten EU-tasollakin nähtiin.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ovat huolissaan myös kaksois- ja kolmoismandaatin omaavien henkilöiden kyvystä hoitaa kaikkia luottamustoimiaan. Asioiden sisäistäminen ja pitkäjänteinen politiikan tekeminen on uhattuna, kun samoja päättäjiä rasitetaan kellon ympäri! Ihmisen aika ja jaksaminen on rajallista, ja mikäli luottamustehtävien kokoukset ovat yhtaikaa, käyttää valtaa vaaleilla valitun henkilön sijaan varaedustaja tai pahimmassa tapauksessa ei kukaan.

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret kaipaavat eduskunnalta toimenpiteitä, joilla estetään vallan keskittymisen uhka nyt ja tulevaisuudessa! Lakiuudistus, jossa jo päättäjänä toimiva henkilö velvoitettaisiin luopumaan olemassa olevista luottamustehtävistään valintansa mukaan – kunta, hyvinvointialue, eduskunta – tasolla, tultuaan valituksi uuteen tehtävään, toisi ratkaisun vallan keskittymiseen ja antaisi yhä useammalle mahdollisuuden osallistua poliittiseen päätöksentekoon.

Niklas Leinonen

Puheenjohtaja 2022

Pohjois-Karjalan Keskustanuoret ry