Varsinais-Suomen Keskustanuorten blogi: Sivistyksestä huolenpitoa!

perjantai 17.03.2023

Tällä hetkellä useat opiskelijat joutuvat painimaan päivittäin sen kanssa, riittääkö rahat esimerkiksi maksaa kallistuva ruokakori tai sähkölasku. Lisäksi suorituspaineet ja uupumus ovat läsnä usean opiskelijan elämässä. On ensiarvoisen tärkeää huolehtia jatkossa siitä, että opiskelijat eivät sorru suorituspaineiden tai taloudellisten huolien alle. Meillä ei ole varaa antaa yhdenkään tippua yhteiskunnan kelkasta, vaan nykyisen väestökehityksen oloissa tarvitsemme jokaisen panoksen hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitämiseksi.

Toivoisin, että tulevaisuudessa koulutus nähdään yhä enemmän investointina tulevaisuuteen kuin yksittäisenä kulueränä yhteiskunnalle. Julkisessa keskustelussa minua häiritsee opiskelijoiden leimaaminen kulueräksi. Haluaisin nähdä, että ymmärrettäisiin se, että opiskelijat niin toiselta kuin kolmannelta asteelta ovat erityisen tärkeässä asemassa tulevaisuuden innovaatioiden ja tuottavuuden kehittämisessä. Ilman tuottavuuskehitystä emme kykene säilyttämään nykyisen kaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Erityisesti poikien oppimistulokset ovat pudonneet huolestuttavalla tavalla. Keskustanuorten vaaliohjelmassa onkin ehdotettu asian korjaamiseksi esimerkiksi perheiden hyvinvointipalveluiden kehittämistä sekä isien roolin parempaa huomioimista vanhempana. Tätä varten keskustanuoret ovat kehittäneet vanhemmuusohjelman, joka tukee vanhemmaksi kasvamista ja vanhemmuutta. Ohjelma kattaisi koko vanhemmuuden kaaren odotusajasta lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Tämän lisäksi on tärkeää korjata peruskoulun ongelmat: maltilliset luokkakoot ja perusasioiden ääreen palaaminen ovat tärkeitä askelia kohti peruskoulun kunnianpalautusta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tarvitsemme keinoja koko koulutuspolulle peruskoulusta kolmannelle asteelle, jotta saavutamme tavoittelemamme 50 prosentin koulutusasteen 2030-luvulla, ja jotta pääsemme positiivisen tuottavuuskehityksen uralle. Keinovalikoimassa tulee olla niin huolehtiminen opiskelijoiden hyvinvoinnista kuin peruskoulun ongelmien korjaaminen.

Lauri Salo
Varsinais-Suomen Keskustanuorten piirihallituksen jäsen