Varsinais-Suomen Keskustanuorten blogi: Varsinais-Suomi tarvitsee oman Oodin

torstai 10.03.2022

Kirjastoilla on merkittävä rooli sivistysyhteiskunnassa. Yleiset kirjastot tarjoavat yhdenvertaiset mahdollisuudet jokaiselle sivistykseen ja kulttuuriin – ne mahdollistavat elinikäisen oppimisen ja sivistymisen sekä aktiivisen kansalaisuuden. 

Rohkenen väittää, että kirjastopalvelut ovat yksi Suomen yhdenvertaisimmista julkisista palveluista. Niitä käytetään laajasti taustoista riippumatta. Siksi niiden merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle ja sen sivistykselle on merkittävä. 

Tämän merkittävän sivistystehtävän turvaamiseksi myös tulevaisuudessa on nykyisiä kirjastopalveluita pystyttävä kehittämään eteenpäin. Niiden on pystyttävä vastaamaan yhteiskunnallisiin muutoksiin, esimerkiksi digitalisaatioon, tietomäärän kasvamiseen sekä sivistyskäsityksen laventumiseen. Emme voi ajatella, että pelkkä tiedon ja aineistojen etsiminen sekä lainaaminen vastaisivat nykypäivänä ihmisten oppimisen ja sivistyksen janoon. 

Näenkin, että nykyisistä yleisistä kirjastoista tulee luoda koko kansan olohuoneita ja uudenlaisia tiedon puistoja. 

Helsingin keskustakirjasto Oodi on erinomainen esimerkki tällaisesta koko kansan olohuoneesta eli uudenlaisesta monipalvelukokonaisuudesta, joka mahdollistaa niin opiskelun, työskentelyn kuin harrastamisenkin. Oodi kokoaa yhteen niin julkisia palveluita kuin erilaisia ihmisiä, yhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä. Lisäksi siellä järjestetyt kuulemis- ja tiedotustilaisuudet tarjoavat foorumin demokratian kannalta äärettömän tärkeälle kansalaiskeskustelulle. 

Helsingin Oodi ei pelkästään mahdollista sivistymistä uudella tavalla tai tuo julkisia palveluita lähemmäs asukkaita, se osaltaan tuo ihmisiä myös lähemmäs toisiaan. Kaikille avoimet ja ilmaiset tilat sekä palvelut ehkäisevät muun muassa eriarvoisuutta sekä syrjäytymistä ja lisäävät näin yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta. 

Onkin tärkeää, että sivistys kuuluu nyt ja erityisesti tulevaisuudessa kaikille. Siksi tarvitsemme yhä enemmän Helsingin Oodin kaltaisia kirjastoja, koko kansan olohuoneita, tulevaisuudessa. 

Historiallisena sivistyksen keskuksena Varsinais-Suomessa tulee lähteä määrätietoisesti luomaan uusia tiedon puistoja. Varsinais-Suomen on luotava uudenlainen monipalvelu- ja sivistyskeskus. 

Varsinaissuomalaisten laulussa lauletaan “täällä Suomen synnyinmuistot, täällä työn ja tiedon puistot”. Ehdotankin, että Varsinais-Suomeen perustettavan kaikille avoimen koko kansan olohuoneen eli uudenlaisen sivistys- ja monipalvelukeskuksen nimeksi annettaisiinkin “Tiedon puisto”. 

Arttu Laaksonen

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen Keskustanuorten varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen Keskustanuorten blogitekstejä kirjoittavat piirihallituksen jäsenet ja uusi blogikirjoitus julkaistaan torstaisin.