Viattomien lasten päivä: Lasten kaltoinkohteluun pitää järeästi puuttua kotimaassa ja ulkomailla

tiistai 28.12.2021

Elämme aikaa, jolloin lastensuojelun tarve on korkeampaa kuin koskaan, perhe- ja lähisuhdeväkivalta huitelee huolestuttavissa lukemissa ja nuorten kasaantuvat mielenterveysongelmat ovat vähintäänkin hälyttävällä tasolla. Lisäksi lapsisotilaiden sekä lapsityövoiman määrä maailmalla on kasvussa samaan aikaan, kun orjuus ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat monin paikoin arkea. Ongelmat ovat niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin. Mutta missä oikein mennään? Onko maailma nykyään rakkaudeton?

Riittävästi resursoidut ja helposti saavutettavat mielenterveyspalvelut auttavat sekä nuoria että varttuneempia elämänhallinnassa, jokaisen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Tällä on positiivisen kauaskantoiset vaikutukset niin koko yhteiskuntaan, ympäröiviin ihmissuhteisiin kuin ennen kaikkea yksilöön itseensä. Ei ole olemassakaan niin vähäpätöistä mieltä painavaa asiaa, etteikö siitä tarpeen tullen tulisi voida keskustella ammattilaisen kanssa. Mikäli ongelmiaan juoksee pakoon, niin paine purkaantuu väkisinkin lopulta johonkin, usein hallitsemattomasti ja tarkoituksettomasti.

Ennalta ehkäisevän toiminnan lisäksi tukiverkoston mahdollisimman nopea saavutettavuus on vakavammissa tapauksissa tärkeää. Kriisiapu ja turvakodit ovat oleellinen osa akuuteinta tuen antoa. Jälkihoidollisissa toimissa on pyrittävä kestäviin ratkaisuihin. Esimerkiksi väkivaltatilanteissa tulee tarjota tukea ja apua ongelmiin niin uhrille, tekijälle kuin väkivallalle altistuneille. On tärkeää, että osapuolet ymmärtävät tilanteen ongelmallisuuden. Kaikenlaisen väkivallan ja häirinnän suhteen tulee olla nollatoleranssi.

Viime vuosina myös lapsiköyhyyden määrä on Suomessa kasvanut huolestuttavasti. Jotta perusmenoihin riittäisi perheissä rahaa, joudutaan useimmiten karsimaan esim. lasten harrastuksista. Köyhyyden kierteen katkaisemiseksi tarvitaan järeitä toimia. Nuorilla tulee olla kattavat ja laadukkaat koulutusmahdollisuudet saatavilla ympäri Suomen. Myös perheiden aikuisten sekä nuorten terveydestä on pidettävä huolta, sillä se vaikuttaa ratkaisevasti perheiden sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Muualla maailmassa lapset ajautuvat sotilaiksi sieppausten, pakottamisten ja tarjottujen sosiaalisten sekä taloudellisten etuuksien vuoksi. Lapsisotilaiden kohtalona on usein nähdä tappamista, seksuaalista väkivaltaa ja kuolemaa, toivoen itse samalla säilyvänsä hengissä. Lapsityövoima on vielä huomattavasti yleisempi ilmiö. Työ on usein varsin epäinhimillistä ja vaarallista altistaen lapsia vakaville fyysisille sekä psyykkisille sairauksille. Kyse saattaa myös usein olla silkasta orjatyövoimasta. Valtiot, joissa edellä mainitun kaltaisia lapsiin ja nuoriin kohdistuvia kauheuksia harjoitetaan, elävät yleensä suuressa köyhyydessä korruptionkin vallitessa.

Tärkeä lapsityövoiman poistamisen toimenpide on aikuistyövoiman työsopimusehtojen kohentaminen, jotta työntekijälle käteen jäävä palkka riittäisi elämiseen. Erityisesti kansainvälisten yritysten on taattava ja valvottava ihmisoikeuksien mukaisen työn toteutumista entistä paremmin. Esimerkiksi brittiläinen BBC on raportoinut kauhistuttavista työoloista ja lapsityövoiman käytöstä Kongossa. Kansainvälisten yritysten lupaukset inhimillisistä työoloista sekä lapsityövoiman olemattomuudesta kaatuivat valvonnan puutteeseen ja paikallistason korruptioon.

Äärimmäisen köyhyyden poistaminen kaikkialta maailmasta on tärkeä tavoite. Ennen pitkää tavoitteeseen päästään kyllä, kunhan investointeja saadaan nykyistä enemmän aikaiseksi, jotta kasvua voidaan ylipäätään luoda ja siten parempaa tulotasoa. Jokaisella on myös oltava pääsy koulutukseen ja peruspalveluihin, jotta kasvun jatkuvuus pystytään takaamaan.

Kansainvälisten lasten oikeuksien mukaisesti jokaisella lapsella tulee olla oikeus mm. hyvinvointiin ja turvaan. Näin viattomien lasten päivänä on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miten lapsilla sekä nuorilla oikein menee. Kuinka tulevaisuus voi? Välittämällä ja olemalla vain läsnä voi meistä jokainen olla tueksi ja edistää lapsen sekä nuoren hyvinvointia. Pidäthän myös itsestäsi huolen.

Hyvää viattomien lasten päivää!

Miika Jauhiainen

Helsingin ja Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret