Yhteispoliittinen kannanotto – Kolmas juridinen sukupuoli tunnustettava

torstai 29.06.2023

Suomessa on käytössä tällä hetkellä vain kaksi juridista sukupuolta ja näiden lisäksi tarvitaan kolmas juridinen sukupuoli, joka huomioi myös ei-binääriset ihmiset. Lisäksi sukupuolimerkinnän tyhjäksi jättämisen tulee olla mahdollista. 

Ihminen voi olla sukupuoleltaan esimerkiksi muunsukupuolinen, intersukupuolinen tai sukupuoleton, mies tai nainen. Tällä hetkellä tunnustamme juridisesti vain kaksi jälkimmäistä – miehen ja naisen. Kaikkien sukupuoli on yksilöllinen, joten siksi on tärkeää vahvistaa itsemääräämisoikeutta eikä antaa lapsena päätetyn passimerkinnän määritellä ihmistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan intersukupuolisuus on luonnollista sukupuolen kehollista vaihtelua. Siinä kehon sukupuolitetut ominaisuudet, kuten kromosomit tai sukuelimet eivät ole yksiselitteisesti määriteltävissä nais- tai miestyypillisiksi.

Kolmannen juridisen sukupuolen lisääminen ei ole ideologinen kysymys, vaan todellisuutta ja vastaa nykyhetken tarpeisiin – ei-binääriset ihmiset ovat olemassa ja ansaitsevat saman juridisen aseman kuin muutkin. Kolmas juridinen sukupuoli ei myöskään loukkaa naisten ja miesten oikeuksia. Sen sijaan sen lisääminen on askel kohti yhteiskuntamme sukupuolten ja identiteettien kirjon tunnistamista sekä ei-binääristen ihmisten itsemääräämisoikeuden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin lisäämistä. Myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suositeltavin tapa ymmärtää sukupuoli yksilötasolla on henkilön itsensä määrittelemä sukupuoli eli kokemus.

Byrokraattiset tai ekonomiset haasteet eivät ole oikeudenmukainen este kolmannen juridisen sukupuolen lisäämiselle – lisäys on käytännöllisesti mahdollinen ja toteutettu jo useassa eri maassa.

Pohjois-Savon Keskustanuoret

Savo-Karjalan Demarinuoret

Itä-Suomen Vasemmistonuoret

Kuopion Vihreät nuoret


Lisätietoja:

Veera Ursin, puheenjohtaja

044 278 8871, ursinveera@gmail.com