ohjelmat

Ohjelmat

Keskustanuorten poliittinen ohjelmatyö pyrkii maalaamaan nuorkeskustalaista tulevaisuutta keskustanuorten silmin. Olemme osa poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua tuoden keskusteluun oman näkökulmamme ja uusia avauksia. Ohjelmatyö on kaiken poliittisen vaikuttamisen pohja. Poliittisen linjan luominen pohjautuu aina arvoihimme. Arvoja olemme laajentaneet periaateohjelmalla "Kohti luottamusyhteiskuntaa”. Periaateohjelma avaa arvojamme tähän päivään, ja kertoo mihin suuntaan haluamme Suomen ja maailman kehittyvän. Arvot ja periaateohjelma toimivat pohjana muuhun poliittiseen ohjelmatyöhömme. Muut ohjelmat sekä linjaukset laajentavat näkökulmaamme ja antavat mahdollisimman kattavan pohjan toimia osana keskustelua. 

OHJELMIAMME:  

Maakuntavaaliteesit  - 18 teesiä, 18 maakuntaa. Keskustanuorten teesit maakuntavaaleihin.
Kansalaispalvelusmalli 2017 - Kansalaispalvelusmalli on syntynyt tarpeesta viedä suomalaista asevelvollisuuskeskustelua eteenpäin. Jo vuosia ennen tämän mallin valmistumista on käyty keskustelua asevelvollisuuden ongelmakohdista ja tarjottu ratkaisuksi "kansalaispalvelusta". Ennen tätä mallia yksikään taho ei kuitenkaan ole tarjonnut konkreettista sisältöä tuolle kansalaispalvelukselle.
Kansainvälisen politiikan ohjelma 2017 - Keskustanuorten kansainvälinen ohjelma kokoaa yksiin kansiin järjestön globaalit tavoitteet. Kansainvälisen toiminnan pohjana ovat kotimaankin politiikkaa ohjaavat tutut arvot: yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja sivistys.

Keskustanuorten työelämäpoliittinen ohjelma 2017 - "Työelämä murroksessa" antaa suuntaviivoja tulevaisuuden työelämälle, työelämän tasa-arvolle ja hahmottelee uuden työelämän mahdollisuuksia. Tästä linkistä löytyy Liite 1.

- Laajempi selvitys Keskustanuorten portaattomasta perustulomallista löytyy täältä.

Keskustanuorten eläinpoliittinen linjaus 2017 - "Ihmisen ja eläimen välisen suhteen tasapaino" avaa keskustanuorten käsityksiä eläinten hyvinvoinnista ja ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta.

Keskustanuorten Kaupunkipoliittinen ohjelma - "Unelma tulevaisuuden kaupungista" on Keskustanuorten rohkea visio tulevaisuuden kaupungista nuorkeskustalaisin silmin.

Nuorkeskustalainen kuntavisio 2030-luvulle "Elinvoiman ja toimeliaisuuden lähde" on nuorkeskustalainen näkemys uuden kunnan toiminnalle sote-uudistuksen jälkeiselle ajalle.

Keskustanuorten työkykyaskeleet – "Nuorisotyöttömyys on sulatettava lumien mukana" on keskustanuorten esitys parantaa nuorten työkykyä ja työllistymismahdollisuuksia.

Keskustanuorten kulttuuripoliittinen linjaus 2015 "Ulos kuplasta" nostaa esiin kulttuurin arvoa ja ongelmakohtia. Kulttuuri on on sukupolvia ja kansakuntaa yhdistävä juuri ja kansakunnan sivistyksen lähden.

Keskustanuorten maahanmuuttopoliittinen linjaus 2015 "Tiekartta pakolaiskriisin ratkaisuun - tästäkin selvitään" ottaa kantaa pakolaiskriisiin ja maahanmuuttoon

Keskustanuorten Kohti vihreää kasvua -ohjelma 2014 on nimeltään "Puhdasta läheltä". Ohjelma avaa nuorkeskustalaisen näkökulman energiaan, ympäristöön ja ruokaan.

Keskustanuorten aluepoliittinen ohjelma on kokoelma Keskustanuorten piirien toteuttamista maakunnittaisista näkökulmista alueiden ja maakuntien kehittämiseksi. Ohjelmat on valmisteltu eduskuntavaaleihin 2015 ja jokainen piiri on toteuttanut ne itse omien toimijoidensa voimin. Ohjelmat löytyvät jokaisen piirin omalta sivulta. Keskustanuorten liitto valmisteli oman aluepoliittisen linjauksensa piirien ohjelmien pohjalta. Keskustanuorten aluepoliittinen linjaus

Ohjelmien kokonaisuutta ja painoarvoa voi kuvata pyramidilla, jossa jalustana ovat ohjelmamme, keskiosana periaateohjelma ja huipulla arvot.


kenu_politiikankolmio

LIITTOKOKOUKSISSA KÄSITELLYT POLIITTISET ALOITTEET: 

Poliittiset aloitteet Joensuun liittokokous, 2017 
Poliittiset aloitteet Kokkolan liittokokous, 2016
Liittokokousaloitteet Salon liittokokous, 2015

VALTUUSKUNNISSA KÄSITELLYT POLIITTISET ALOITTEET: 

Poliittiset aloitteet Pieksämäen valtuuskunta, 2018
Valtuuskunta-aloitteet Tampereen valtuuskunta, 2017