Pohjois-Savon Keskustanuorten aloiteilta

Liittokokous tulee Kuopioon, oletko valmis?! Emme mekään vielä, ennen kuin tiedämme mitä poliittisia ja järjestöllisiä uusia linjoja lähdemme edistämään Kuopion liittokokoukseen.

Tervetuloa siis Pohjois-Savon Keskustanuorten aloiteiltaan, jossa pohditaan aloiteaiheita tulevaan liittokokoukseen.

Mitä: aloiteilta

Milloin: Keskiviikkona 13.9. klo 18.00 alkaen

Missä: Pohjois-Savon Keskustan piiritoimisto, Snellmaninkatu 37, 70500 Kuopio ja Teams

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIxYmQxZjAtNTY3Mi00NzNiLThkMzMtYmMyOGU4MzBiNTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cf5f5512-aa0e-4da6-92a7-ff80cf08dd3f%22%2c%22Oid%22%3a%2210dfeaed-58f7-4336-964a-b8b42ac161ad%22%7d

Liittokokous järjestetään Kuopiossa 27. – 29.10.2023. Kenestä tulee Keskustanuorten puheenjohtaja? Kuka kruunataan tänä vuonna Kekkosen Haarikan valtiaaksi? Liittokokouksessa se selviää, joten ilmoittaudu mukaan heti (tai viimeistään 8.10.)