Keskustan puoluekokous

10.06 - 12.06.2022

Kutsu sääntömääräiseen puoluekokoukseen 2022 Suomen Keskusta r.p.:n jäsenyhdistyksille

Suomen Keskusta r.p.:n 79. sääntömääräinen puoluekokous kutsutaan pidettäväksi Lappeenrannassa 10.–12.6.2022, alkaen perjantaina 10.6. kello 14.00. Kokouspaikkana on Kisapuiston jäähalli osoitteessa Kisakatu 9, 53200 Lappeenranta.

Puoluekokouksessa käsitellään puolueen sääntöjen 14 §:ssä mainitut asiat sekä puoluehallituksen esitykset poliittisiksi linjauksiksi ja kannanotoiksi. Puoluekokous hyväksyy eduskuntavaaliohjelman 2023 päätavoitteet sekä päättää puolueen sääntöjen muuttamisesta.

Puoluekokouksessa käsiteltäväksi esitettävät jäsenyhdistysten aloitteet on lähetettävä puoluehallitukselle kolmea (3) kuukautta ennen kokousta eli viimeistään 10.3.2022. Aloitteet on toimitettava sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy osoitteesta https://bit.ly/puoluekokousaloitteet2022

Suomen Keskusta r.p.:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen edustajia puolueen sääntöjen 12 §:n mukaisesti. Puoluehallitus on päättänyt noudattaa lakia väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista ja vaatia puoluekokoukseen ennakkoilmoittautumista.

Ennakkoilmoittautuminen avautuu 1.4.2022 Keskustan nettisivuilla (www.keskusta.fi). Puoluekokouksen ennakkoilmoittautuminen päättyy perjantaina 27.5.2022.

Ennakkoilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, onko äänivaltainen kokousedustaja ja minkä jäsenyhdistyksen äänivaltaa käyttää. Jos puolueen jäsenyhdistyksen edustajan valtakirjaa ei ole lähetetty piiriin ennakkotarkastukseen, on edustajan jätettävä se tarkastettavaksi ennakkoilmoittautumisen yhteydessä tai toimitettava se omaan piiriin ennen ennakkoilmoittautumisen päättymistä. Myös epävirallisten kokousedustajien on ilmoittauduttava ennakkoon.

Helsingissä 19.11.2021
Suomen Keskusta r.p.:n puoluehallitus

Annika Saarikko
puheenjohtaja

Riikka Pirkkalainen
puoluesihteeri

Lisätietoja Keskustan verkkosivuilta