Keskustanuorten aluevaalitavoitteissa ihminen on keskiössä – Murtunut jalka ja murtunut mieli hoidettava yhtä laadukkaasti

Uutiset tiistai 09.11.2021

Keskustanuoret kannustaa nuoria ehdolle ja äänestämään historiallisissa aluevaaleissa.  Tavoitteena on, että keskustan aluevaaliehdokkaista kymmenen prosenttia on alle 30-vuotiaita. 

Keskustanuoret haluaa, että ihminen on palvelujen keskiössä, palvelut saa helposti ja jokainen saa hoitoa. Hoitoon pääsyn on oltava sujuvaa koko Suomessa, olipa kyseessä sitten murtunut jalka tai murtunut mieli.

– Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee ottaa yhä paremmin huomioon ihmisen koko elämäntilanne. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja sujuvia hoitoketjuja. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut vaativat erityistä panostusta, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen kuvaa Keskustanuorten tavoitteita. 

Monipaikkaisuus on jo nyt osa monen nuoren arkea. Palveluiden tulee olla joustavasti saatavilla elämäntilanteen ja sijainnin mukaan – myös yli hyvinvointialueiden rajojen. 

– Digitaaliset palvelut voivat parantaa ja nopeuttaa hoitoa, vaikka eivät kaikissa tilanteissa korvaakaan kasvokkaista kohtaamista, Markkanen pohtii tulevia vaaliteemoja.

Keskustanuoret haluaa, että tulevilla sote-alueilla panostetaan erityisesti nuorten hyvinvointiin ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen.

– Hyvinvointialueiden päätöksenteossa tulee arvioida vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Aluevaltuustoissa täytyy taata vahva asema nuorten vaikuttamisryhmille, kuten maakunnallisille nuorisovaltuustoille, Markkanen vaatii. 

Aluevaalitavoitteista päätti Keskustanuorten liittokokous lokakuun lopussa. 

Tavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan täältä: https://keskustanuoret.fi/aluevaalit/

Lisätietoja