työryhmät

Hae Keskustanuorten työryhmiin!

Uutiset perjantai 04.12.2020

Ole osa muutosta! Keskustanuorten poliittinen työ on yhtä kuin tekijänsä, ja työryhmässä toimiminen on yksi parhaista tavoista vaikuttaa. Keskustanuoret hakee jäseniä seuraaviin työryhmiin vuodelle 2021: talouspoliittinen työryhmä, digipoliittinen työryhmä, kansainvälinen jaosto ja hupitoimikunta.

rattaat, jotka pyörivät eteenpäin

Kuplautuva kuntatalous on mahtava asia!

Blogit maanantai 25.01.2021

Ainoa pelastuksemme lepää yrityksissä. Kuntien on nyt ruvettava tekemään kaikkensa houkutellaakseen yrityksiä investoimaan kotikuntaansa. Pidetään huolta, että yrityksillä on kaikki ne palvelut mitä tarvitsevat toimiakseen.

tumma maisema, jossa näkyy valoja

Vähemmän valo- ja melusaastetta enemmän hyvinvointia

Blogit torstai 21.01.2021

Valosaaste on keinovaloa, josta aiheutuu haittaa ekosysteemeille tai ihmisten terveydelle tai viihtyvyydelle. Melusaaste on taas esimerkiksi tieliikennemelua tai ympäristömelua, joka aiheuttaa myös edellä mainittuja haittoja terveyteen ja viihtyvyyteen. Valo- ja melusaasteet ovat erityisesti isoissa kaupungeissa havaittu ongelma. Keskustanuorten mielestä kunnissa ja kaupungeissa on vähennettävä̈ valo- ja melusaastetta kaavoituksella, tiesuunnittelussa, omissa kiinteistöissään ja muissa hankkeissa. Suomessa …

PERHE

Perheiden palvelut yhdeltä luukulta

Blogit torstai 14.01.2021

Jokainen perhe ja perhetilanne on ainutkertainen. Meillä on perheitä, joissa voidaan hyvin, mutta yhtälailla meillä on perheitä, joissa tarvitaan tukea. Avun pyytämiseen tuntuu liittyvän stigma epäonnistumisesta.

Puita kuvattuna alhaalta päin

Jokaisella kuntalaisella on oikeus luontosuhteeseen

Blogit tiistai 05.01.2021

Kaupungistuminen sekä elinympäristön ja elinkeinojen muuttuminen on vaikuttanut ihmisten luontosuhteen muodostumiseen. Metsä ei enää löydykään jokaisen meidän takapihalta ja elinkeino se on yhä harvemmalle. Luonto on voinut muuttua tutusta asiasta vieraaksi. Siksi luontosuhteen muodostumista tulee tukea myös poliittisin toimin.