Riihimäen hyödyntämättömän kolmioraiteen suorista yhteyksistä Suomen maakuntien yhdyssilta

Kannanotot Uutiset torstai 28.01.2021

VR:n pitkäjänteisen yhteyksien karsimisen seurauksena on Suomen rautateillä nykyisin niukasti poikittaista, itä-länsi suuntaista rautatieliikennettä. Vuonna 2017 valmistui Riihimäelle uusi kolmioraide, joka on toistaiseksi palvellut vain idästä Tampereen suuntaan ja päinvastoin menevää tavaraliikennettä, eikä junia enää tarvitse kääntää Riihimäen asemalla. Valmistuneen uuden raiteen potentiaali henkilöliikenteen kehittämiseksi ja sitä kautta maakuntien keskinäisen koheesion edistämiseksi on huomattava. Päättäjien …