Talouspoliittinen työryhmä kiittää – inhimillisyys ja ”ensimmäinen tie” talouspolitiikan pääperiaatteiksi

Blogit keskiviikko 01.09.2021

Keskustanuorten talouspoliittinen ohjelmatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen.

Alkuvuonna käynnistynyttä matkaa on kuljettu kultaista keskitietä tavoitteena ihmiselle hyvä talouspolitiikka. Kultainen keskitie on se paras ja ensimmäinen tie, eikä sivupoluille ole tarpeen poiketa.

Lopullisen päätöksen liiton tulevasta talouspoliittisesta ohjelmasta tekee Keskustanuorten lokakuun lopulla kokoontuva liittokokous. Talouspoliittinen työryhmä toivoo, että vaikka henkilövalinnat esimerkiksi puheenjohtajan vaihtuessa kutkuttavat, myös talouspoliittiselle debatille annettaisiin sille kuuluva arvo.

Kenttä on jo sanonutkin sanansa. Alkuvuodesta toteutettu kysely ja kesällä käyty palautekierros auttoivat muokkaamaan ohjelmaa monilta tärkeiltä osiltaan. Paras keskustelu lienee silti vasta edessä.

Tämänhetkinen ohjelmaluonnos on ensi sijassa periaatteellinen, eikä se mene kaikkiin talousjärjestelmien ja -mekanismien yksityiskohtiin. Ohjelmaa tehtäessä on varauduttava siihen, että se on ohjenuorana vielä kymmenenkin vuoden päästä, joten nimenomaan periaatteet on tärkeää saada sovituksi ohjelmatasolla. Maailma ja tilanteet voivat muuttua, periaatteet pysyvät. Niitä on tosin tärkeää aina välillä sanoittaa ja tarkastella uudelleen.

Uusia käsitteitä keskustalaisen talousajattelun johdotähdiksi

Työryhmä haluaa esitellä kaksi uutta käsitettä alkiolaisen aateperinnön ja keskustalaisen tasapainon talousajattelun uusiksi johtotähdiksi.

Ensimmäisenä esittelemme ensimmäisen tien talouspolitiikan. Ensimmäinen tie on kunnianhimoisempi ilmaus kolmastieläisyydelle, joksi keskitien politiikkaa on pitkään nimitetty.

Keskustanuorten johdolla on aika ymmärtää, että ihminen tavoittelee luonnostaan tasapainoa kaikessa ajattelussaan, ja varsinkin keskustelun kautta tasapaino yleensä syntyy. Laidoille hötkyminen on ensimmäiseltä tieltä lipumista, eikä kapitalismi saati sosialismi siksi ansaitse ensimmäisen tien nimeä.

Toisena esittelemme inhimillisyystalouden. Inhimillisyys ja ihmisyys ovat alkiolaisen sivistysajattelun peruspilari. Talouden on oltava apuväline ihmisten hyvälle elämälle, ei kaikkea saneleva kasvoton möykky, jonka lainalaisuuksille ”ei vain voi mitään”.

Blogikirjoituksia taloudesta

Työryhmän jäsenet ovat vuoden mittaan kirjoittaneet Keskustanuorten blogiin talousaiheisia kirjoituksia, joissa he punnitsevat talouspolitiikkaa eri näkökulmista. Blogeissa näkyvät vahvasti myös työryhmän yhdessä puhumat periaatteet, joita ohjelmatyön mittaan on punnittu ja joista on lopulta tehty kirjaukset itse ohjelmaan.

Allekirjoittanut aloitti blogisarjan huhtikuun alussa. Viestinä oli se, että talouspolitiikkakin pohjaa ihmiskäsitykseen ja näkemyksiin ihmisenä olemisesta.

Elli Tuominen pohti huhtikuun lopulla talousosaamisen merkitystä ihmisen koko elämänkaaren aikana.

”Yleisesti ottaenkin näen hyvänä asiana sen, että rahasta alettaisiin puhumaan jo mahdollisimman varhain. Siitä, mitä säästäminen ja sijoittaminen on, millaista lainaa kannattaa ottaa ja millaisia sudenkuoppia kannattaa välttää. Mitä enemmän ilmapiiri rahan ympärillä muuttuu avoimemmaksi, sitä paremmin myös yksilöt voivat kertoa omista kokemuksistaan ja valistaa myös toisiaan,” hän kirjoitti.

Kalle Pyky pohti talouden järjestämistä ympäristön ehdoilla toukokuun puolivälissä. Sanoma oli vahvasti keskustalaisen kestävyysajattelun mukainen.

”Kestävä kehitys on yksi avainsanoista, jossa yhdistyy ilmastokriisin tunnistaminen sekä hyvinvoinnin kehittyminen. Ilmastokriisin ratkaisussa ihmisten koetun hyvinvoinnin kasvulla on merkittävä rooli ja päätökset on aina tehtävä sosiaalisesti sekä taloudellisesti oikeudenmukaisesti.”

Joel Taskila loi katseen Eurooppaan kesäkuussa. Euroopan unionin elvytysrahat puhuttivat tuolloin laajasti, ja Taskila toi mukaan periaatepohdintaa velasta ja takaisinmaksusta.

”Lainatun rahan on lähtökohtaisesti tuotettava enemmän kuin mitä sen takaisinmaksusta ja lainan hoidosta aiheutuu kuluja, laina kun on maksettava korkoineen vaikka se sijoitettaisiin miten kirkasotsaisesti.”

Santeri Ala-Röyskö pohti taloutta ihmisen kokoisena ja inhimillisenä järjestelmänä elokuun alussa.

”Jotta ihminen voi hyvin ja on tuottelias yhteiskunnan jäsen, niin myös hänen henkilökohtaisen talouden on oltava kunnossa. Kaiken tämän edellytyksenä on, että yhteiskunta tarjoaa kattavan perusturvan sekä mahdollisuuden kouluttautua ja työllistyä.”

Ohjelma liittohallituksen ja liittokokouksen käsittelyyn

Pallo on nyt liittohallituksella, joka päättää siitä, millaisena ohjelma liittokokoukselle lähetetään. Viimeisen sanan sanoo Keskustanuorten kenttäväki.

Käydään ohjelma liittokokouksessa tarkasti läpi, pohditaan näkökulmat kauttaaltaan ja tehdään parhaat mahdolliset ratkaisut. Näin nuoresta Keskustasta tulee fiksun ja inhimillisen talouspolitiikan johtotähti!

Lauri Heikkilä

Talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja